Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meld bureaucratie voor experiment met minder regels

12 juli 2011 Door de redactie Geen reacties

Kun je minder tijd besteden aan de cliënt door bureaucratie? Geef dit voor 1 september door aan het meldpunt voor overbodige regels. Staatsecretaris Veldhuijzen-Van Zanten van Vws schrijft aan de Tweede Kamer dat er op basis van de meldingen een experiment start om hinderlijke regels terug te dringen.

Zorgaanbieders kunnen zich aanmelden voor het experiment, waarbij 5 instellingen 2 jaar lang met minder regels gaan werken. Tijdens de proef, die moet starten in 2012 wordt de kwaliteit van de zorg in de gaten gehouden. Na twee jaar volgt een evaluatie van het experiment.

Noodzaak regels aantonen
De staatssecretaris schrijft in haar brief over het experiment dat de bewijslast wordt omgedraaid: regelgevende instanties moeten de noodzaak van de regels onderbouwen: "Als de noodzaak te gering is, zullen deze regels waar mogelijk komen te vervallen. Dit laatste geldt uiteraard in het bijzonder in het experiment, maar als uit het voorgaande blijkt dat verminderen van regeldruk sowieso mogelijk is, zal ik dat niet nalaten."

Veel tijd van werkers in de zorg gaat op aan administratieve handelingen, waardoor er weinig tijd over blijft voor de cliënt. Gemiddeld besteden zorgprofessionals 60% van hun werkdag aan directe zorgtaken en 40% aan administratieve taken. Maar de verschillen tussen zorginstellingen zijn groot. Sommige instellingen zijn erin geslaagd de administratieve lastendruk terug te dringen tot 20%. In andere instellingen is dus nog veel ruimte voor verbetering.

Veldhuijzen-Van Zanten spreekt ook de zorgaanbieders aan op hun verantwoordelijkheid en wijst op het rapport 'Meer tijd voor de cliënt'. Een conclusie van deze inventarisatie is dat de bureaucratie waarmee professionals te maken hebben, voor het grootste deel niet samenhangt met overheidsregels, maar met de wijze waarop zorgaanbieders zelf het werk organiseren.

Minutenregistratie
"De minutenregistratie in de intramurale instellingen, zoals de zorgroutes bij Osira Amstelring, is niet opgelegd door het ministerie van VWS. De zorginstellingen die wel alle zorg registreren, doen dit op grond van een eigen keuze," aldus de staatssecretaris, die hiermee op een motie van Sp-kamerlid Leijten tegen de minutenregistraties reageert.

Download de brief over het Brief over experiment regelarme instellingen en minutenregistratie (pdf)

Meld overbodige regels en/of belangstelling voor deelname via het formulier regelarm, of twitter een melding met @invoorzorg. Meer informatie over dit experiment bij Wendy Ellenbroek, 06–46064223.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!