Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Megafusie mag

8 april 2008 Door de redactie Geen reacties
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft toestemming gegeven voor een megafusie in de ouderen- en gehandicaptenzorg: Evean Groep, Philadelphia en Woonzorg Nederland mogen zich bundelen in Espria. 'Dat kan leiden tot een machtspositie van de zorgaanbieders', zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  De fusiepartners Evean Groep, Philadelphia en Woonzorg Nederland blijven bestaan als afzonderlijke werkmaatschappijen. Espria is gevestigd in Harderwijk. De oorspronkelijke fusieplannen stuitten op mededingingsbezwaren. Nadat Espria beloofde elf verpleeg- en verzorgingshuizen af te stoten, is de Nederlandse Mededingingsautoriteit akkoord gegaan met de fusie.

De Nederlandse Zorgautoriteit zegt dat de fusie mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de consument. De zorgaanbieders kunnen een ongewenste machtspositie krijgen. De NZa constateerde al eerder dat naarmate een zorgaanbieder groter is, de tarieven voor het zorgkantoor hoger zijn. Op de AWBZ-markt is de cliënt aangewezen op het zorgkantoor in zijn regio. Dat zorgkantoor heeft als taak voldoende zorg voor de cliënten in de regio in te kopen. Grote aanbieders kunnen druk uitoefenen op het zorgkantoor en dus op de prijzen.
De taakverdeling tussen de NMa en de NZa is als volgt: de NMa controleert of de ‘mededingingswet’ wordt nageleefd (in de zorg, en ook in het bedrijfsleven). Daaronder valt het kartelverbod en fusiecontrole. De NZa houdt voor elke zorgsector markttoezicht. Bij fusies in de zorg is de NMa eindverantwoordelijk, maar zij weegt de adviezen van de NZa mee.
Kijk op www.espria.nl , wwwnmanet.nl , en www.nza.nl .

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor leden).

Abonneren