Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meeste verstandelijk gehandicapten overlijden in eigen huis

20 juni 2014 Door de redactie Geen reacties

Zorgverleners willen mensen met een verstandelijke beperking het liefst thuis, in de woonomgeving, palliatieve zorg bieden. Bij vier op de vijf lukt dit. Of een patiënt thuis kan blijven in de laatste levensfase is een kwestie van zorgvuldig afwegen. De meest genoemde redenen om iemand over te plaatsen zijn dat thuis de benodigde deskundigheid ontbreekt en dat de woonruimte ongeschikt is. Dat staat in een publicatie van onderzoekers van onderzoeksinstituut Nivel in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Intellectual Disability Research.

Vrijwel alle zorgverleners (89%) geloven dat de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving gegeven zou moeten worden, thuis of in de woongroep of afdeling van een instelling. En dat alle mogelijke moeite moet worden gedaan daar 24-uurs zorg en expertise beschikbaar te stellen. De beslissing om de patiënt thuis te verzorgen is meestal gebaseerd op de vertrouwde omgeving en de kennis van de verzorgers. Vier op de vijf (79%) mensen met een verstandelijke beperking kan inderdaad thuis palliatieve zorg krijgen. De belangrijkste redenen om een patiënt toch buiten de eigen woning te verplegen is dat thuis onvoldoende deskundigheid te organiseren is of dat de woonomgeving ongeschikt is – bijvoorbeeld door onvoldoende ruimte voor een tillift.

Wens patiënt
Bijna driekwart (72%) van de zorgverleners vindt dat de wens van een patiënt leidend moet zijn. Veertig procent vindt zelfs dat dit best ten koste kan gaan van wat mindere zorg. Een opmerkelijke bevinding is dan dat slechts in 8% van de onderzochte beslissingen om een patiënt over te plaatsen, zorgverleners de wensen van de patiënt uitdrukkelijk vermelden bij hun overwegingen.

Zorgvuldige besluitvorming
De onderzoekers raden instellingen aan beleid te formuleren wanneer palliatieve zorg thuis gegeven kan worden en daarvoor toereikende ondersteuning te regelen. De uiteindelijke beslissing zou een gezamenlijk besluit moeten zijn waarbij een patiënt met een verstandelijke beperking ook zo veel mogelijk betrokken wordt. Nivel-onderzoeker Anke de Veer: "Patiënten willen vaak in hun vertrouwde omgeving blijven en zorgverleners willen hun graag dit laatste stuk van de zorg geven. Toch moet dat niet automatisch het uitgangspunt zijn. Telkens opnieuw moet je naar de behoeften en wensen van een patiënt kijken en zorgvuldig afwegen waar en hoe je de beste kwaliteit van zorg kan geven."

Het onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst aan artsen in de verstandelijk gehandicaptenzorg, huisartsen en begeleiders. Er werden 718 ingevulde vragenlijsten ontvangen (respons 46%). De vragen gingen over de overwegingen om een patiënt al dan niet over te plaatsen. Daarnaast werd gevraagd de overwegingen te beschrijven die een rol speelden bij de meest recente palliatieve patiënt. Op deze manier konden de onderzoekers de overwegingen bij 255 patiënten inventariseren.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!