Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meerderheid Kamer steunt voorstel overheveling jeugdzorg

14 oktober 2013 Door de redactie Geen reacties

Een Kamermeerderheid steunt het voorstel van de staatssecretarissen Van Rijn (Welzijn) en Teeven (Justitie) waarmee de jeugdzorg in 2015 wordt overgeheveld van Rijk naar gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de hulp aan jongeren en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen gaat per 1 januari 2015 over van het Rijk naar de gemeenten. Het voorstel werd vorige week in de Tweede Kamer besproken.

De jeugdzorg moet beter, efficiënter en goedkoper. Het kabinet wil af van de verschillende geldstromen en de bureaucratie. Kamerlid Van der Burg (Vvd) zei dat met de nieuwe Jeugdwet eerdere aanbevelingen van de Kamer worden opgevolgd: lichte hulp in de buurt, één geldstroom, één plan, één regisseur. Volgens Ypma (PvdA) krijgen kinderen sneller de juiste hulp, komt de regie te liggen bij de ouders en hun netwerk, en krijgen professionals het vertrouwen om te doen wat nodig is.

Hoog tempo
Sp en Pvv vinden dat de wetsbehandeling veel te snel gaat. Staatssecretaris Van Rijn noemt het invoeringstraject juist "uitermate zorgvuldig". Als de wet nu wordt aangenomen, is er ruim voor de invoering duidelijkheid voor de gemeenten. Als zich in de tussentijd uitvoeringsproblemen voordoen, dan kan daarop volgens Van Rijn worden bijgestuurd.

In de jeugdzorg gaat 3,5 miljard euro per jaar om. Van Rijn rekent erop dat het zuiniger kan door de verschillende geldstromen te koppelen. Hij heeft het budget voor de gemeenten daarom alvast gekort met een bedrag dat oploopt tot 450 miljoen in 2017. Groen links vindt het onverstandig dat gemeenten met "zo'n flinke bezuiniging" worden geconfronteerd. Bovendien is het voor de voorbereiding op de wet voor gemeenten belangrijk dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid over hun budget krijgen. In mei 2014 krijgen de gemeenten "de definitieve cijfers op grond van de realisatie," antwoordt Van Rijn.

Stoel van de professional
De huisarts, jeugdarts of medisch specialist bepaalt straks welke zorg een jongere nodig heeft. Gemeenten zijn vervolgens verantwoordelijk voor een passend aanbod, zegt Van Rijn. De angst van Cda en D66 dat de gemeenten op de stoel van de professional gaan zitten, deelt Van Rijn niet. De beroepsgroepen blijven verantwoordelijk voor de zorg en verandert er niets aan het toezicht van de inspectie. Verder moeten aanbieders en instellingen aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als nu.
Het Tweede kamerdebat over de Jeugdwet wordt 15 oktober vervolgd.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!