Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meer zelfstandigheid en regie voor jongeren met lvb of gedragsproblemen dankzij ondersteunende apps

30 augustus 2017 Door de redactie Geen reacties

Jongeren met een verstandelijke beperking en/of ernstige gedragsproblemen halen hun doelen sneller dankzij speciale apps op hun smartphone. Uit onderzoek naar het gebruik van de apps dat deze de behandeling versoepelden en de jongeren zich hierdoor zelfredzamer voelen. De Limburgse zorgorganisatie Koraal Groep is tevreden over dit project Cl!ct dat het samen met zorginstellingen Xonar, Levantogroep, Mondriaan, Alterius en de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek uitvoerde.

Veertig jongeren tussen de 13 en 22 jaar hebben deelgenomen aan project Cl!ct (een samentrekking van cliënt en ict). Gedurende een halfjaar maakten ze bij hun hulpvragen gebruik van applicaties die Koraal heeft ontwikkeld: ‘Do !t’, ‘Help!MeHelp!You’ en ‘Docs’. Deze werden op hun smartphone gezet en hielpen de jongeren onder meer bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken.

Melding
De apps zijn geen vervanging van, maar een aanvulling op de behandeling die de jongeren krijgen. Door het gebruik van de apps hadden de jongeren minder zorgen aan hun hoofd. Ze kregen een melding (via geluid of pop-up op hun mobiel) als er een afspraak of taak lag te wachten.

Begeleiders hoefde zich door de apps minder met de dagelijkse gang van zaken te bemoeien. Dat gaf de jongeren het gevoel van meer regie over hun leven en het verbeterde de hulpverleningsrelatie. Hulpverleners konden sneller met de behandeling beginnen, omdat veel praktische zaken niet meer doorgesproken hoefden te worden. Dat gebeurde via de apps.


Evaluatie
Na de proef van zes maanden bleek uit de evaluatie dat van de veertig deelnemers er veertien vroegtijdig waren afgehaakt. Omdat de zorg werd beëindigd, of omdat Cl!ct niet bij hun behandelvraag paste. Desondanks spreekt zorgorganisatie Koraal Groep toch van een groot succes.

Uit gesprekken en metingen onder de deelnemers en begeleiders blijkt dat:

  • het merendeel tevreden is over de behandeling,
  • Cl!ct de zelfstandigheid van de jongeren bevordert,
  • en dat de apps de zorgintensiteit hebben verlaagd.


Inspraak
Project Cl!ct bood ook ruimte aan verbetersuggesties. Door opmerkingen van de deelnemers en hun ouders werden gaandeweg wijzigingen in de apps aangebracht. Die inspraak van de jongeren is volgens Ben Van Broeckhoven, eindverantwoordelijke van het project, erg gewenst. “We spreken eerst uitvoerig met de jongeren om te ontdekken: wat helpt jou? Pas dan beginnen we met bouwen.”

Lees meer over de ervaringen met project Cl!ct.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!