Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meer testmogelijkheden voor gehandicaptenzorg

9 april 2020 Door de redactie Geen reacties

Het RIVM heeft de richtlijn Inzet en testbeleid medewerkers gehandicaptenzorg herzien. De testmogelijkheden op het coronavirus voor medewerkers worden stapsgewijs verruimd van 4000 naar 17.500 per dag. Nog niet alle medewerkers kunnen direct worden getest.

De strekking van de herziene richtlijn voor medewerkers in de gehandicaptenzorg van het RIVM is dat medewerkers die klachten hebben van hoesten en/of neusverkoudheid (zonder koorts) én die genoodzaakt zijn om nabije zorg te verlenen aan een cliënt, op indicatie van hun huisarts, arts verstandelijke gehandicapten (AVG) en bedrijfsarts worden getest. In de tussentijd moeten zij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruiken.

Testcapaciteit
De verruiming van de testmogelijkheden op het coronavirus voor betekent helaas niet dat alle medewerkers direct kunnen worden getest. De verdeling van de testcapaciteit verloopt via de GGD/GHOR in de betreffende regio.

Op afstand of nabije zorg
De omschrijving van werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen bij ‘minder dan 5 minuten contact’ is uit de richtlijn verwijderd. Uitgangspunt is nu of je zorg verleent nabij de cliënt of vluchtig met afstand:

-          Nabije zorg zijn situaties van persoonlijke verzorging en verpleging en situaties waar nabijheid onvermijdelijk is door niveau of gedrag cliënt (knuffelen, agressie, nabijheid als zorgbehoefte/vraag).

-          Met een afstand van meer dan 1,5 meter tot de cliënt of bij vluchtig contact kun je veilig werken. Je hebt geen PBM nodig, ook niet als je zelf of de cliënt hoest of niest. Hieronder vallen niet-lijfgebonden zorg: eten brengen, medicatie brengen, begeleidingsgesprekken, huishoudelijke ondersteuning, medicijnen aanreiken, jas aantrekken, ondersteuning geven bij het eten en haren kammen (zo lang je naast of achter de cliënt werkt).

Klachten en onbeschermd contact gehad met corona patiënt?
Het RIVM heeft algemene uitgangspunten voor de richtlijnen in alle sectoren. Hierin staat onder andere hoe te handelen wanneer een medewerker in de voorafgaande 14 dagen onbeschermd contact heeft gehad met een bevestigde COVID-19-patiënt én last heeft van verkoudheidsklachten. In die situatie moet de medewerker of thuisblijven totdat hij of zij 24 uur klachtenvrij is, of worden getest.

Volgens de herziene richtlijn van het RIVM voor de gehandicaptenzorg wordt de medewerker getest en moet in de tussentijd PBM worden gebruiken bij het nabije contact. Volgens brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is het goed voor te stellen dat organisaties ervoor kiezen om extra voorzichtig te zijn in deze situaties. Bijvoorbeeld door medewerkers niet in te zetten bij kwetsbare cliënten, totdat de uitslag van de test bekend is.

Volg het stroomdiagram
Wanneer iemand nu wel of niet kan werken, kan vragen oproepen. VGN raadt aan om gebruik te maken van een stroomdiagram en de volgende stappen te volgen:

  1. Koorts? (ja> medewerker ziekmelden)
  2. Kan de zorg uitgesteld worden? (ja> zorgmoment verplaatsen)
  3. Kan een collega de zorg overnemen en kan de medewerker met klachten tijdelijk andere taken doen? (ja> taakherschikking)
  4. Kan de medewerker zorg op 1,5 meter afstand geven of met ‘vluchtig’ contact? (ja > werken met algemene hygiëne-maatregelen)
  5. Is medewerker genoodzaakt nabije zorg te verlenen? (ja> testen en PBM gebruiken)


Beschikbaarheid testen en PBM
De verwachting is dat de testcapaciteit voorlopig schaars blijft en de behoefte groot. Ook het tekort aan PBM blijft een groot aandachtspunt. De VGN vraagt problemen met verkrijgbaarheid van testen en PBM te melden via corona@vgn.nl, onder vermelding van de betreffende GGD/GHOR/ROAZ regio en contactpersoon.

Testbeleid cliënten
Het RIVM onderscheidt twee risicogroepen waarbij testen belangrijk is. Het testen van cliënten met klachten en symptomen passend bij COVID-19 heeft ook meerwaarde bij risicogroepen voor ernstig beloop, als zekerheid over de diagnose van belang is voor de behandeling of verpleging van de cliënt. Daarnaast heeft testen meerwaarde bij risicogroepen die door hun gedrag verdere verspreiding kunnen veroorzaken binnen een instelling, zeker als veel kwetsbare mensen bij elkaar wonen. Meestal volstaat het dan om bij 1 of 2 bewoners een test af te nemen. Als na de test blijkt dat zij besmet zijn met het coronavirus wordt de hele locatie/afdeling als besmet beschouwd.  |

Download het testbeleid voor cliënten op de site van het RIVM, net als de herziene richtlijn voor medewerkers in de gehandicaptenzorg van het RIVM. Lees meer op de website van de VGN.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!