Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meer mensen kunnen werken

2 februari 2010 Door de redactie Geen reacties

Het aantal gehandicapten dat betaald werk verricht neemt wel toe, maar het kan nog veel sterker. Dat staat in een rapport over het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, van de Verenigde Naties.

Er zijn veel regelingen voor het vergoeden van kosten van de werkgever. Toch neemt de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking 'heel langzaam' toe, aldus een rapport in opdracht van de Coalitie voor inclusie.

'Maar een sluitende aanpak is er nog niet; er vallen mensen 'tussen het raster', mensen die niet worden geïndiceerd voor arbeid maar toch zouden kunnen en willen werken. We sluiten mensen uit voor arbeid die met een klein bruggetje kunnen participeren. Aan de grondbeginselen participatie, gelijke kansen en toegankelijkheid van het VN-verdrag wordt niet voldaan.' De Nederlandse aanpak 'lijkt een rommelig en inconsequent geheel. Alles wat we hebben gedaan, heeft nog niet geleid tot een systeem waarin uitsluiting afwezig is.'

De Coalitie voor inclusie houdt op 8 februari een werkconferentie over het VN-verdrag. Informatie en het volledige rapport op www.coalitievoorinclusie.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!