Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meer kennis over lvb-ers in detentie loont

7 november 2014 Door de redactie Geen reacties

Op tijd investeren in de herkenning, bejegening en begeleiding van gevangenen met een licht verstandelijke beperking (lvb) loont. Schade door detentie en de kans op herhaling (recidive) wordt er door verkleind. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek 'Continuïteit van zorg aan forensische cliënten met een verstandelijke beperking' uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Onderzoeksprojecten in de regio's Noord-Holland en Limburg bevestigen het al lang bestaande beeld dat een groot deel van de populatie in Nederlandse gevangenissen bestaat uit mensen die kampen met een (licht) verstandelijke beperking. Deze kwetsbare groep mensen moet zich staande houden in een samenleving die hoge eisen stelt. Om aan deze eisen te voldoen is begeleiding en ondersteuning nodig, zowel voor het verblijf in detentie als de periode daarna in de samenleving.

De inzet van externe deskundigheid op de werkvloer door de gehandicaptensector, reclassering en veiligheidshuizen helpt. Drie interventies bleken bij de proeftuinen effectief:

  1. Herkenning van gedetineerden met een LVB door middel van een herkenningsinstrument. De medewerkers van de gevangenis werden zich meer bewust van het gedrag van gedetineerden met een (vermoeden van) lvb.
  2. Het organiseren van lvb-tafels georganiseerd waar de medewerkers van de gevangenis, gehandicapteninstellingen, reclassering en het Veiligheidshuis kennis en concrete handvatten krijgen voor de omgang en bejegening in detentie van deze doelgroep.
  3. Een netwerk organiseren op regionaal niveau, als voorwaarde voor goede nazorg. Hierdoor verloopt het traject van detentie naar begeleiding in de samenleving beter en wordt detentieschade in de vorm van verlies van baan, inkomen en huisvesting voorkomen.

Download en lees meer over het rapport 'Continuïteit van zorg aan forensische cliënten met een verstandelijke beperking' en de Evaluatie van de pilot 'Screenen voor LVB in het gevangeniswezen' op de website van de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!