Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meer jongeren met Wajong-uitkering

6 maart 2012 Door de redactie Geen reacties

Het aantal jongeren tot 27 jaar met een Wajong-uitkering is in de eerste helft van 2011 verder toegenomen. Het aandeel volledig arbeidsongeschikte jonge Wajongers is wel afgenomen. Eind juni 2011 ontvingen 75 duizend jongeren tot 27 jaar een Wajong-uitkering. Dat zijn er vierduizend meer dan eind 2010. Vergeleken met juni 2007 zijn het er 25 duizend meer. Het aantal jonge Wajongers stijgt al geruime tijd.

Er zijn meer jonge mannen dan jonge vrouwen met een Wajong-uitkering. Halverwege 2011 ging het om 42 duizend mannen en 33 duizend vrouwen. Deze verhouding is vrij stabiel in de tijd.

In juni 2011 ging het bij 90 procent van de Wajong-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar om volledige arbeidsongeschiktheid. Dat is minder dan begin 2010, toen dit aandeel nog op 98 procent lag. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), die per 1 januari 2010 van kracht werd. In de nieuwe wet staat werk vinden en behouden centraal en zijn de keuringseisen strenger geworden. Ruim 80 procent van de Wajong-uitkeringen aan jongeren is verstrekt als gevolg van een psychische aandoening of gedragsstoornis.

Lees meer op de site van het Centraal bureau voor de statistiek

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!