Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meer Europese inspanningen voor inclusie van mensen met een beperking

15 maart 2021 Door de redactie Geen reacties

De Europese Commissie heeft op 3 maart een nieuwe meerjarenstrategie gepresenteerd voor de rechten van personen met een handicap. Het plan dat loopt tot 2030 moet zowel in de EU als daarbuiten hun volledige participatie in de samenleving, op voet van gelijkheid met anderen, waarborgen. Er komt onder meer een EU-gehandicaptenkaart en een kenniscentrum.

De Europese Commissie geeft aan dat er in de afgelopen decennia al veel bereikt is. Zo hebben mensen met een beperking tegenwoordig betere toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en recreatieve activiteiten, maar zijn er – ook letterlijk – nog altijd flink wat obstakels.

De toegang mag dan op veel terreinen wel verbeterd zijn, het wil niet zeggen dat mensen met een beperking nu meer participeren. Zij lopen nog altijd een groter risico op sociale uitsluiting en armoede dan mensen zonder een handicap.

Thema’s strategie
Daarom heeft de Commissie een naar eigen zeggen ambitieuze strategie gepresenteerd voor de periode 2021-2030 waarin de rechten van EU-burgers met een handicap centraal staan. Specifieke aandacht hierin is er voor de gevolgen van de coronacrisis, want ‘personen met een handicap behoren tot degenen die het hardst door de COVID-19-crisis zijn getroffen’.

De strategie omvat drie hoofdthema’s:

  1. EU-rechten. Belangrijk initiatief hierin is het voorstel om te komen met een EU-gehandicaptenkaart. Dat moet rond 2023 gebeuren en met deze kaart wordt de wederzijdse erkenning van de invaliditeitsstatus tussen lidstaten vergemakkelijkt, waardoor mensen met een beperking eenvoudiger kunnen reizen (recht op vrij verkeer).
  2. Zelfstandig wonen en autonomie. Ter ondersteuning van zelfstandig wonen en om inclusie in de gemeenschap te bevorderen, gaat de Europese Commissie richtlijnen ontwikkelen en met een plan komen om de sociale dienstverlening voor personen met een handicap te verbeteren.
  3. Non-discriminatie en gelijke kansen. Het plan moet zorgen voor gelijke kansen en gelijke toegang op het gebied van justitie, onderwijs, cultuur, sport, toerisme, gezondheidsdiensten en werkgelegenheid.


Kenniscentrum
Omdat nog steeds niet in alle EU-landen de toegankelijkheid van gebouwen, openbare ruimten en vervoer goed op orde is voor mensen met een beperking, zal de Europese Commissie in 2022 een Europees kenniscentrum opzetten onder de naam AccessibleEU. Deze kennisbank biedt de EU-lidstaten informatie op het gebied van toegankelijkheid in alle sectoren.

Gehandicaptenplatform
De Europese Commissie benadrukt dat er een sterke inzet van alle lidstaten nodig is om de ambities van de strategie waar te maken. Ter ondersteuning zal de Commissie een gehandicaptenplatform oprichten waar alle nationale autoriteiten en gehandicaptenorganisaties terecht kunnen. Het platform zal online actief zijn.

Unie van Gelijkheid
De strategie rond de inclusie van mensen met een beperking maakt deel uit van de totstandkoming van een Unie van Gelijkheid. Hieronder vallen ook de EU-strategieën en -actieplannen rond de lhbtiq-gemeenschap, Roma, gendergelijkheid en de strijd tegen racisme.  |

De gehele publicatie Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030 is te lezen via de website van de Europese Commissie in het Engels, Frans of Duits.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!