Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meer aanpassingen in Wet zorg en dwang

15 juni 2021 Door de redactie Geen reacties

De Tweede Kamer heeft dinsdag 8 juni unaniem ingestemd met een reparatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Dit vereenvoudigt de uitvoering en herstelt technische onvolkomenheden en omissies. Tijdens het debat hierover in mei bleken die reparaties echter voor diverse Kamerleden nog niet voldoende. Diverse moties die nog meer duidelijkheid moeten verschaffen werden 8 juni ook aangenomen.

De Wzd en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gaan ervan uit dat cliënten of onder de ene, of onder de andere wet vallen. Een van de aangenomen moties maakt het nu mogelijk dat een cliënt met een psychische stoornis in een Wzd-accommodatie in plaats van in een Wvggz-locatie opgenomen kan worden als dat de beste plek blijkt.

Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat de psychische stoornis dezelfde gedragsproblemen of regieverlies veroorzaakt als een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap en vergelijkbare zorg vergt. Een verklaring van een arts moet hierover uitsluitsel geven.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde ook een amendement waardoor cliënten bij gedwongen opname hun recht op een bijstandsuitkering behouden. De motie om onderscheid te maken tussen lichtere en zwaardere vormen van dwang, waarbij voor de lichtere niet steeds een stappenplan gevolgd hoeft te worden, haalde ook een meerderheid.

Cliëntenvertrouwenspersonen
Eveneens werd een motie aangenomen om de richtlijnen en taken van de inzet van cliëntenvertrouwenspersonen te verduidelijken en dit bij de evaluatie van de wet wettelijk te implementeren. Die evaluatie moet voor eind dit jaar afgerond zijn.

Meer over de wetswijzigingen en de moties vind je op de website van de Tweede Kamer.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!