Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Meedoen in de samenleving

31 januari 2013 Door de redactie Geen reacties

Mensen met een verstandelijke beperking en hun familie doen maar beperkt mee in de samenleving, blijkt uit het onderzoek van Eline Roelofsen, dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd aan de Willem van den Berghleerstoel in Amsterdam. De wensen van mensen met beperkingen en hun familie worden weinig gehoord en ze hebben weinig te kiezen en te sturen.

Ze doen al op hun eigen manier mee aan de samenleving. Meer meedoen in de reguliere samenleving is niet direct het belangrijkste doel in hun leven. De meeste mensen met een verstandelijke beperking bewegen zich in een kleine wereld. Zij voelen zich onveilig in de samenleving, waar vaak weinig ruimte voor hen is. Zij, hun familie en zorgprofessionals zijn over het algemeen weinig geneigd om de confrontatie met de onveilige buitenwereld aan te gaan.

Eigen idealen
De Wet maatschappelijke ondersteuning is gebaseerd op het ideaal om ook mensen met beperkingen meer in de reguliere samenleving te laten bewegen. De visies van gemeenten en zorgorganisaties ontlopen elkaar wat dat betreft niet veel. Toch is er, volgens het onderzoek, over en weer vaak gebrek aan vertrouwen. Gemeenten denken het beter te doen dan de huidige praktijk. Ze lijken weinig oog te hebben voor de complexiteit en de risico's die ook zij lopen bij de uitvoering van hun plannen. De zorgsector heeft over het algemeen weinig vertrouwen in de reguliere samenleving en in de gemeentelijke overheid.

Niet welkom
Uit het onderzoek komt naar voren dat beleidsmakers en professionals zich vaak laten leiden door hun eigen idealen van 'meedoen in de samenleving.' Vaak wordt vergeten dat meedoen voor iedereen iets anders betekent, zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking voelen zich vaak niet welkom in de reguliere samenleving, waar zij vooral merken dat ze er niet bij horen. Toch raken zij daar, met de invoering van de Wmo en de decentralisatie van de Awbz, steeds meer op aangewezen. De onderzoekers proberen daarom antwoord te geven op de vraag wat iemand nodig heeft om te kunnen meedoen.

Twee brochures
Als vervolg op het onderzoek Meedoen & meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking zijn twee brochures ontwikkeld.

  • Een handleiding met praktische aanbevelingen, door Eline Roelofsen en Herman Meininger. Daarin staan ook drie voorbeeldverhalen uit de interviews die de onderzoekers hebben gevoerd voor het onderzoek.
  • en trainingsmodule door de onderzoekers Eline Roelofsen en Roel Schulte.

De praktische aanbevelingen en de trainingsmodule zijn te vinden op de website van het onderzoek: www.meedoenenmeetellen.nl.

Tekening carola haven

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!