Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Mee Twente verliest kort geding over schadevergoeding

18 februari 2015 Door de redactie Geen reacties

De kortgedingrechter in Den Haag heeft een eis tot schadevergoeding van stichting Mee Twente aan de overheid afgewezen. Mee Twente eiste schadevergoeding voor de gevolgen van de overheveling van het geld voor cliëntondersteuning (voorheen Awbz) naar de gemeenten (nu Wmo). De organisatie startte een juridische procedure, omdat staatssecretaris Van Rijn van volksgezondheid zou hebben beloofd eventuele schade te vergoeden. Aangezien deze toezegging niet is terug te vinden in de afspraken tussen de staatssecretaris en Mee Twente, is de vordering afgewezen.

Mee Twente zegt alles in het werk te hebben gesteld om zich voor te bereiden op de nieuwe bekostiging van cliëntondersteuning. De organisatie is er niet geslaagd om met voldoende gemeenten contracten af te sluiten, en is daardoor in financiële problemen gekomen. Met als gevolg dat de activiteiten per 1 januari 2015 moesten worden beëindigd. Mee Twente moet nog resterende huisvestingkosten en wachtgeld voor personeelsleden betalen. Volgens de organisatie heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd deze overgangskosten voor zijn rekening te nemen.

Overgangskosten
De overheid betwist dat de staatssecretaris zo'n toezegging heeft gedaan. De kortgedingrechter volgt dat standpunt. In de bestuurlijke afspraken staat alleen dat als blijkt dat ondanks alle inspanningen van Mee Twente, onvermijdelijke overgangskosten overblijven, de overheid met onder meer Mee Nederland zal bespreken hoe daarmee wordt  omgegaan. En dat op basis van dat overleg passende maatregelen worden genomen. Mee Twente vindt dat er maar één passende maatregel is, namelijk dat de overheid de resterende overgangskosten voor zijn rekening neemt. De kortgedingrechter deelt die mening dus niet.

Lees meer op www.rechtspraak.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!