Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Mee en Uwv werken samen voor schoolverlaters met beperking

21 november 2013 Door de redactie Geen reacties

Intensief samenwerken om jongeren met een arbeidshandicap beter te begeleiden van school naar werk. Dat is de bedoeling van de samenwerkingsovereenkomst die uitkerings- en werkbegeleidingsinstantie Uwv en ondersteuningsorganisatie voor mensen met beperkingen Mee Nederland hebben getekend.

Volgens staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en werkgelegenheid kiezen Uwv en Mee daarmee voor de beste aanpak: "Al tijdens de opleiding komt de overstap naar een baan of een andere vorm van participatie in beeld. Een goede aansluiting van school en werk is essentieel zorgt ervoor dat een jongere zijn vaardigheden kan blijven ontwikkelen."

Afspraken
Uwv en Mee Nederland willen de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt soepeler laten verlopen door al tijdens de schoolperiode te inventariseren wat een leerling met een arbeidshandicap nodig heeft om te kunnen werken. Zoals een stabiele thuissituatie. De partijen gaan gezamenlijk voorlichting geven aan ouders, leerlingen, werkgevers en collega's.

Gedeelde deskundigheid
De twee organisaties willen met hun gedeelde expertise de kansen op de arbeidsmarkt voor jonggehandicapten vergroten. Mee Nederland heeft de kennis over mensen met beperkingen en de ondersteuning die zij op allerlei levensgebieden nodig hebben. Uwv is deskundig in de begeleiding naar werk en weet welke voorzieningen er nodig zijn om iemand met beperkingen in staat te stellen te werken.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!