Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Medewerkers verstandelijk gehandicaptenzorg vaker te maken met agressie op de werkvloer

6 maart 2019 Door de redactie Geen reacties

Een aantal medewerkers uit de verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ) heeft via Zorg in Actie een enquête gehouden over agressie op de werkvloer. De uitkomsten zijn volgens de initiatiefnemers verontrustend: 98 procent van de ondervraagden heeft te maken met agressie tijdens het werk. Van hen moet 37 procent er dagelijks mee dealen, een kleine 40 procent overkomt het wekelijks.

De enquête was anoniem in te vullen, waardoor zorgprofessionals vrijuit hun mening konden geven. Zo’n 500 medewerkers hebben deelgenomen aan het onderzoek, waarmee het een relatief kleine steekproef is. Toch zijn de uitkomsten dusdanig dat de initiatiefnemers het onderwerp op de agenda willen zetten van het ministerie, werkgeversorganisaties, werkgevers en vakbonden. Want ook zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg moeten de veilige werkplek krijgen die ze verdienen en die ze volgens de wet ook zouden moeten hebben, melden ze op de website van Zorg in Actie.

Impact
Met de vragenlijst over agressie in de VGZ wilde men vooral de impact zichtbaar maken van agressie tijdens je werk en wat er aan opvang nodig is om daarna je werk weer op een goede manier op te pakken. De uitkomsten in het kort, met de opmerking dat men meerdere antwoorden kon aanvinken, waardoor percentages opgeteld boven de 100 kunnen uitkomen:

  • Slechts 2 procent van de geënquêteerden heeft nooit last van agressie op het werk; 37 procent ervaart het dagelijks en bijna 40 procent wekelijks.
  • Agressie gebeurt vooral verbaal (91 procent) en fysiek (84 procent)
  • In de meeste gevallen wordt de agressie geuit door de cliënt (genoemd door 99 procent)
  • Bijna een kwart ervaart geen nazorg na een incident. De meeste zorgprofessionals (73 procent) worden echter opgevangen door collega’s of hebben contact met hun leidinggevende (30 procent).
  • 20 procent geeft aan dat er geen opvang is na een incident. Een deelnemer gaf aan: “Het opvangteam niet gezien bij heftig incident waarbij m’n pols was gebroken”
  • Wat betreft de impact van agressie-incidenten zijn de meningen zeer uiteenlopend. Het overgrote deel (bijna 74 procent) heeft weinig last; vaak is even uitblazen bij een college met een kop koffie al voldoende om er weer tegenaan te kunnen. 12 procent houdt letsel over aan agressie en extreem veel last van de agressie wordt door 5 procent genoemd.
  • Meer dan de helft (dik 56 procent) is bekend met het beleid van de eigen organisatie over agressie op de werkvloer. 28 procent zegt dat men niet op de hoogte is van dat beleid.
  • 52 procent van de geënquêteerden weet niet dat je altijd aangifte mag doen na een agressie-incident.
  • Na een incident voelt slechts een derde van de ondervraagden zich altijd serieus genomen door de organisatie. 60 procent geeft aan dat dit soms of helemaal nooit het geval is. Iemand reageerde met de opmerking: “Er wordt aangegeven dat het bij het werk hoort en als je er niet tegen kan, je dus hier niet hoort te werken”


Lees de uitkomsten van de Zorg in Actie-enquête Agressie binnen de VGZ.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!