Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Marktwerking

12 augustus 2004 Door de redactie Geen reacties
Minister Hoogervorst van VWS wil ‘een zorgstelsel waarin de cliënt een centrale rol inneemt en waar de zorgaanbieders en zorgverzekeraars voldoende in staat zijn om op de zorgvraag in te spelen.’

Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer, in een beleidsnotitie over de op komst zijnde Wet toelating zorginstellingen. Met deze WTZi krijgen zorgaanbieders veel meer eigen verantwoordelijkheid, en wordt marktwerking vastgelegd.

Volgens de bewindsman ‘kan het toestaan van winstoogmerk een impuls geven aan de efficiency in de zorgsector.’ De mogelijkheid om winst te maken zou nieuw aanbod bevorderen.

In februari komt de minister met een notitie over winststreven in de zorg. Daarmee moet intramurale bouw eenvoudiger worden.

Het eigen initiatief van ‘partijen’ komt centraal te staan. Verder moet de nieuwe wet instaan voor kwaliteit, toegankelijkheid, inzichtelijkheid, doelmatigheid en invloed van de cliënt. Hoogervorst wil de WTZi gebruiken om de relatie tussen zorgaanbieder en cliënt te versterken. De wet zou kortom een panacee zijn voor alle kwalen van de zorg.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!