Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Marktplaats voor burenhulp bevordert participatie van kwetsbare burgers

1 juli 2014 Door de redactie Geen reacties

In verschillende Nederlandse steden zijn de afgelopen jaren TijdvoorElkaar-projecten opgezet. Het zijn Marktplaatsen voor burenhulp en contact. Femmianne Bredewold onderzocht hoe kwetsbare mensen, die bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond hebben, hierin kunnen worden betrokken en concludeert dat de projecten deze groep burgers daadwerkelijk helpen om betere contacten met hun medeburgers aan te gaan en te houden.

TijdvoorElkaar stelt buurtbewoners in staat om via een website en een sociaal makelaar anderen te informeren over wat zij voor elkaar willen en kunnen doen. Het idee erachter is dat iedereen wel iets kan wat een ander nodig heeft en dat iedereen wel eens hulp van een ander kan gebruiken. En dat zo duurzame contacten tussen wijk- en buurtbewoners ontstaan.

Duurzame contacten
De overheid wil graag dat ook mensen met beperkingen hun leven zelf vormgeven en alleen professionele ondersteuning vragen als het niet anders kan. Bredewold concludeert dat de methode TijdvoorElkaar, mits op de juiste manier toegepast, een grote bijdrage kan leveren aan duurzame contacten tussen burgers met en zonder een beperking. Zonder dergelijke projecten komen contacten tussen mensen met en zonder beperkingen amper van de grond.

Het belang van Tijd voor elkaar. Onderzoek door Femianne Bredewold. Het boekje is gratis te downloaden op www.movisie.nl, of daar te bestellen. Prijs 17,50

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!