Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Maak je mooie methodiek bekender

13 februari 2015 Door de redactie Geen reacties

Om de kwaliteit van de langdurige zorg te bevorderen, is Zorginstituut Nederland begonnen met twee trajecten om voorbeelden van goede zorg breder bekend te maken. Het eerste traject is het erkenningstraject voor interventies in de langdurige zorg. Het tweede traject is het plaatsen van praktijkvoorbeelden in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Erkenning
In het erkenningstraject gaat het om behandel- en begeleidingsmethoden die voldoende onderbouwd en effectief zijn om een erkenning te verdienen. Het erkenningstraject voor goede interventies in de langdurige zorg is begin 2014 van start gegaan. Kennisinstituut Vilans voert het traject uit voor de gehandicapten- en de ouderenzorg , het Trimbos-instituut doet dat voor de langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Kwaliteit
Per sector is een erkenningscommissie ingesteld. De ontwikkelaar van de behandel- of begeleidingsmethode legt de interventie voor aan de erkenningscommissie. Die beoordeelt de kwaliteit en de uitvoerbaarheid ervan en bepaalt of hij in aanmerking komt voor erkenning. Methodieken waarbij dat het geval is, komen op een site te staan. Voor de gehandicaptenzorg is dat www.kennispleingehandicaptensector.nl/erkenningstraject

Na erkenning bestaat de mogelijkheid om de interventie verder te ontwikkelen, zodat deze in aanmerking kan komen voor registratie in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland.

Praktijkvoorbeelden
Niet alle methodieken zullen voldoen aan de eisen in het erkenningstraject. Dat is jammer, want ze kunnen zeer waardevol zijn. Om veelbelovende interventies toch een plaats te geven en te waarderen heeft het Zorginstituut in zijn kwaliteitsbibliotheek een aparte afdeling ingericht voor praktijkvoorbeelden waarmee positieve ervaringen zijn opgedaan. Professionals in de gehandicaptenzorg die een interventie hebben ontwikkeld en er ervaring mee hebben opgedaan, wordt gevraagd die aan te melden op www.kennispleingehandicaptensector.nl/erkenningstraject. Daar staan nu al 19 methodieken uit de gehandicapten- en ouderenzorg genoemd die in het erkenningentraject zitten, en drie die de erkenning binnen hebben, waaronder 'begeleiders in beeld.'

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!