Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Lvb-gedetineerden hebben meer begeleiding nodig

28 januari 2013 Door de redactie Geen reacties

Veel van de mensen die zijn opgesloten in gevangenissen, hebben een lichte verstandelijke beperking. Volgens de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming, die over dit onderwerp een brief schreef aan staatssecretaris Teeven van veiligheid en justitie, gaat het om 15 tot 25 procent van de gedetineerden.

Bij gedetineerde problematische harddruggebruikers om misschien wel 39%. Het personeel in de penitentiaire inrichtingen (gevangenissen) kan aan de buitenkant niet zien welke gedetineerden een lichte verstandelijke beperking hebben. Er wordt ook niet op gescreend. Maar de beperkte verstandelijke en sociale vaardigheden zorgen vaak wel voor grote problemen met begeleiders en medegevangenen.

Screening
In de brief adviseert de raad om in de eerste plaats door screening uit te zoeken welke gedetineerden een lichte verstandelijke beperking hebben. Er is een eenvoudig screeningsinstrument in de maak, waarmee komend voorjaar wordt proef gedraaid.

Ook adviseert de raad om in de penitentiaire inrichtingen meer rekening te houden met de beperkte vaardigheden van lvb gedetineerden. Inrichtingswerkers zouden er in moeten worden bijgeschoold. In de brief staat: "Volgens onderzoeken is het opbouwen van een vertrouwensband essentieel. Er moet sprake zijn van een warme en vriendelijke bejegening, waarin acceptatie, empathie, en begrip een belangrijke rol spelen. De begeleider kan worden tot een hechtingsfiguur voor de cliënt, op wie hij kan terugvallen in stressvolle situaties. Verder is het van belang om de communicatie aan te passen, en zijn lvb-ers gebaat bij een heldere structuur in de dagelijkse gang van zaken."

Verantwoordelijkheidsbesef
In de brief wordt uiteengezet dat de doelstellingen voor de modernisering van het gevangeniswezen niet erg passen bij wat gevangenen met een lichte verstandelijke beperking nodig hebben. Zo wordt van gedetineerden meer en meer verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun detentie en de periode erna. Dat verantwoordelijkheidsbesef is bij lvb-ers maar in zeer beperkte mate aanwezig.

De trainingen die worden aangeboden voor de periode na de detentie zijn nauwelijks geschikt voor mensen met een beperking. Zij zouden een intensieve vorm van nazorg moeten krijgen willen zij kans maken om hun leven na de gevangenis op de rails te krijgen.

Lees de brief over gedetineerde lvb'ers op de site van de raad.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!