Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

LFB werkt aan toolkit ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’

10 oktober 2019 Door de redactie Geen reacties

De LFB is bezig met de ontwikkeling van een toolkit voor mensen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Zo moet duidelijk worden aan welke ondersteuning deze groep behoefte heeft. Daarnaast pleit de belangenorganisatie voor het aanstellen van twee aandachtsfunctionarissen seksueel misbruik per instelling, zodat er structureel aandacht komt voor het thema.

Onderzoeken wijzen uit dat mensen met een verstandelijke beperking vaker slachtoffer zijn van seksueel misbruik dan mensen zonder die beperking. LFB vindt het belangrijk deze slachtoffers te horen en te leren van hun ervaringen. Het project ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’ is 1 februari 2019 al van start gegaan en duurt twee jaar. LFB werkt hiervoor samen met Prakijk Oogpunt en Loes van Veen AV-producties.

Ervaringsdeskundigen spelen een grote rol in de ontwikkeling van de toolkit. Door hen te vragen naar de ondersteuning die zij ontvingen na seksueel misbruik, kan men in kaart brengen welke hulp de slachtoffers nodig hebben en welke stappen zij kunnen zetten ter voorkoming van seksueel misbruik. Ook voor professionals en ouders/verzorgers is de toolkit van belang. Die biedt praktische handvatten hoe te handelen na constatering van seksueel misbruik.

Ervaringsdeskundigheid
De toolkit bestaat uit vier onderdelen:
- een film, met als uitgangspunten ervaringsdeskundigheid, veilige omgeving, ondersteuning en nazorg
- een boekje naar aanleiding van de film, met kort en bondig de lessen uit de ervaringsverhalen
- een themabijeenkomst, die aangeboden wordt aan deelnemende organisaties
- een training voor professionals.

De filmopnames vonden in augustus plaats; zes mensen met een verstandelijke beperking vertelden over de hulpverlening die ze na seksueel misbruik kregen.

Landelijk netwerk
De LFB vindt het belangrijk dat er bij afname van de toolkit binnen instellingen structureel aandacht komt voor het thema seksueel misbruik. Daarom acht zij het wenselijk dat er per instelling twee aandachtsfunctionarissen seksueel misbruik worden aangesteld die met het thema aan de slag gaan. Zij kunnen zich aansluiten bij een nieuw op te zetten landelijk netwerk van aandachtsfunctionarissen ‘seksueel misbruik bij mensen met beperkingen’ voor kennisdeling.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!