Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Leven met beperkingen wordt moeilijker

29 maart 2012 Door de redactie Geen reacties

Mensen met beperkingen krijgen het flink voor hun kiezen. Door de maatschappelijke en economische ontwikkelingen en het overheidsbeleid wordt hun leven ingewikkelder, terwijl de hulp afneemt. Ondersteuningsorganisatie Mee heeft een trend- en signaleringsrapportage gemaakt van de ontwikkelingen.

Wat het leven ingewikkeld maakt voor mensen met beperkingen, is dat de samenleving in een hoog tempo digitaliseert. Wie een vraag heeft, kan niet meer terecht aan een loket of bij een vriendelijke receptioniste. Je wordt geacht contact te zoeken via internet als je een huis zoekt, een Wmo-uitkering wilt aanvragen, hulp nodig hebt bij het zoeken naar werk, of van de kredietbank. Zonder DigiD (persoonsnummer) kom je ook op veel digitale loketten niet ver.

De digitalisering eist van mensen die hulp nodig hebben, dat ze een computer hebben, over internet beschikken, dat ze een e-mailadres hebben en weten hoe ze Internet moeten gebruiken. Veel websites zijn niet toegankelijk voor mensen met beperkingen, en een groot aantal van hen is niet computerwijs. Dat belemmert hun mogelijkheden om te partciperen in de samenleving. Mee doet suggesties om Internet toegankelijker te maken, en pleit ervoor om loketten en telefoonnummers open te houden voor mensen met beperkingen.

Onvoldoende
Andere struikelblokken in de huidige maatschappij voor mensen met beperkingen:

  • Er is onvoldoende effectieve nazorg als jongeren te oud worden voor jeugdzorg
  • Er is te weinig ondersteuning voor ouders met een licht verstandelijke beperking
  • De zorgzwaartepakketten bieden wel de mogelijkheid om dagbesteding te volgen bij een andere organisatie dan waar men woont, maar in de praktijk is het aanbod veel te klein.
  • Mensen met Zzp1 of 2 mogen niet in een beschermende voorziening wonen.
  • De functie kort verblijf is sinds vorig jaar 'aangescherpt.' Het is veel moeilijker geworden om een verstandelijk gehandicapt gezinslid te laten logeren. Het aantal logeerplekken is als gevolg daarvan verminderd.
  • De veranderingen in het persoonsgebonden budget leiden tot veel problemen.
  • Er zijn te weinig woningen voor mensen met autisme en een normale intelligentie
  • Er is een tekort aan buitenschoolse opvang voor kinderen met een beperking, en aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen.
  • De bezuinigingen op de vervoerskosten (bv leerlingenvervoer) in sommige gemeentes leiden ertoe dat mensen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen, niet meer kunnen komen op de plek waar ze adequate hulp krijgen.

Lees de trend- en signaleringsrapportage op de site van Mee

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!