Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Let beter op jonge mantelzorgers

12 mei 2010 Door de redactie Geen reacties

Een op de vier jongeren heeft te maken met ziekte en zorg in het gezin. Zij hebben daardoor meer problemen of zijn minder gezond dan leeftijdsgenoten. Er moet meer aandacht komen voor deze jonge mantelzorgers.

Deze conclusies staan in de werkwijzer Opgroeien met zorg, die onlangs is gepubliceerd.

Onder 'jonge mantelzorgers' wordt verstaan: kinderen en jongeren tot 24 jaar die opgroeien met een ziek of gehandicapt familielid. Meestal gaat het om thuiswonende kinderen die samenwonen met het zieke gezinslid. Soms is ook sprake van (tijdelijke) uithuisplaatsing van het kind of (tijdelijke) opname van het gezinslid.

'Opgroeien met zorg' is een werkwijzer voor het herkennen, erkennen en helpen van jonge mantelzorgers. Volgens de opstellers, Mezzo en Ajn, liggen de kansen om jonge mantelzorgers te helpen voor het grijpen voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs en voor gemeenten en provincies.

Opgroeien met zorg is te downloaden op www.mezzo.nl
Informatie telefoon 030-6592222.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!