Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Leren van goede voorbeelden bij complex gedrag

29 maart 2023 Redactie Klik Geen reacties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tijdens bezoeken aan zorgaanbieders goede ervaringen verzameld over de complexe zorg aan cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). De voorbeelden moeten het gesprek hierover binnen zorgorganisaties stimuleren.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kunnen juist voor mensen met EVB+ de gevolgen van goede of juist minder goede zorg groot zijn. Onder deze groep wordt vaker onvrijwillige zorg toegepast. Of cliënten moeten meerdere keren verhuizen om een passende plek te vinden. Dat draagt bij aan onrust en een gevoel van onveiligheid bij deze cliënten.

Thema’s
Hoe kan dit beter? Dat onderzocht de inspectie tijdens 12 bezoeken aan zorgaanbieders. Ze verzamelde daar goede voorbeelden bij de 3 thema’s uit het toetsingskader voor de gehandicaptenzorg:

  1. Persoonsgerichte zorg
  2. Deskundige zorgverleners
  3. Sturen op kwaliteit en veiligheid.

Bij elk thema zijn goede voorbeelden gevonden. Deze gaan niet alleen in op wat goed voor de cliënt met EVB+ is, maar ook voor de zorgverlener. Want ook die moet zich veilig en gesteund voelen. De IGJ ontdekte dat dit vooral gebeurde op plekken waar oprechte aandacht voor elkaar en voor de omgeving is.

Poster met voorbeelden

De inspectie daagt zorgaanbieders uit om de poster ‘Complexe zorg aan EVB+-cliënten – Leer jij van wat goed gaat?’ op te hangen op de werkplek om het gesprek over goede zorg aan EVB+-cliënten te stimuleren.

Op deze poster zijn diverse voorbeelden te vinden, gerangschikt per thema uit het toetsingkader gehandicaptenzorg:

  • Bij Persoonsgerichte zorg kun je denken aan het prikkelen van de zintuigen, met geuren, kleuren, geluiden et cetera. En wat blijkt: niet alleen cliënten ervaren ontspanning, ook de zorgverleners zelf.
  • Bij Deskundige zorgverleners wordt gewezen op stabiele teams. Maar wat zie je zelf als een stabiel team? En werkplezier speelt ook een grote rol, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te hebben jezelf te kunnen zijn, en je eigen begeleidingsstijl te mogen hebben, uiteraard binnen de kaders van het begeleidingsplan van de cliënt.
  • En bij Sturen op kwaliteit en veiligheid wordt onder meer als voorbeeld gegeven ‘Zorgverleners voelen zich gezien en gehoord’. Zo kan een zorgaanbieder preventief een begeleider op een andere groep laten werken om overbelasting te voorkomen.

De poster biedt ruimte om eigen goede voorbeelden op te schrijven. En als het aan de IGJ ligt, bespreek je die met collega’s, bestuurders en andere zorgorganisaties. Zo leren we van elkaar.  |

Bekijk en download de poster ‘Complexe zorg aan EVB+-cliënten – Leer jij van wat goed gaat?’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!