Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Leerlingen doen het goed in pilots passend onderwijs

21 oktober 2014 Door de redactie Geen reacties

Leerlingen van Kentalis die hebben meegedaan aan diverse pilots passend onderwijs doen het heel goed. Ze ontwikkelen zich didactisch voldoende tot zeer goed. En ze voelen zich veilig en prettig op de reguliere school. Ook hun ouders zijn heel tevreden.

Kentalis heeft de pilots passend onderwijs afgelopen jaar gehouden. Daarin werd proefgedraaid met verschillende vormen; van meedoen in een reguliere klas met extra onderwijsondersteuning tot een aparte school in de school, voor kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben. In totaal namen 109 leerlingen deel aan acht pilots; 15 in een licht arrangement, 25 met een medium en 69 aan een intensief arrangement, van wie 60 op 1 school

Ondersteuningsbehoefte
Uitgangspunt van de wet passend onderwijs is dat een kind naar een reguliere school gaat en daarbij zoveel ondersteuning krijgt als nodig is. Kentalis is onder andere gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen die doof, slechthorend of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, soms in combinatie met autisme of andere beperkingen. Naast de pilots passend onderwijs blijft Kentalis eigen scholen voor speciaal onderwijs aanhouden voor kinderen die (tijdelijk) een intensieve onderwijsbehoefte hebben.

Met plezier naar school
Bij de evaluatie van de pilots is onder meer bekeken of de individuele onderwijsdoelen zijn gehaald, er zijn toetsen afgenomen en het welbevinden is onder de loep genomen. Ook is er geobserveerd in de klas en op school en met de ouders gesproken.

Conclusie: de leerlingen ontwikkelen zich voldoende tot zeer goed. Ze voelen zich daarnaast veilig in hun omgeving, ontwikkelen zich sociaal-emotioneel vergelijkbaar met leeftijdsgenoten en er is aanleiding om (voorzichtig) positief te zijn over de participatie in de klas en op school. Kinderen gaan met plezier naar school, zo geven ouders aan.

Ouders tevreden
De ouders zijn tevreden over de ontwikkeling van hun kind en de samenwerking tussen de reguliere school en Kentalis. Sommige ouders hebben wel wat zorgen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind op de langere termijn. Hier worden afspraken over gemaakt.

Over de meeste pilots is inmiddels besloten dat ze worden voortgezet als vast onderwijsaanbod.

Extra onderwijsondersteuning van Kentalis kent drie arrangementen

Licht arrangement
Bij het lichte arrangement gaat de leerling naar een reguliere school met lichte ondersteuning van een medewerker van Kentalis. De kennis wordt zo overgebracht dat ook volgende leerlingen met een auditieve of communicatieve beperking er profijt van kunnen hebben.

Medium arrangement
Een leerling met een medium arrangement gaat ook naar een reguliere school, maar krijgt daar meer ondersteuning van een medewerker van Kentalis, meestal in de klas. En vaak samen met andere leerlingen met dezelfde behoefte.

Intensief arrangement
Bij een intensief arrangement krijgt een leerling les op een speciale school van Kentalis. Het kan zijn dat deze speciale school veel samenwerkt met een reguliere school of zelfs in hetzelfde gebouw zit. Zo mogelijk kan de leerling eventueel doorstromen naar het regulier onderwijs.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!