Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

LACCS draagt bij aan goed leven van mensen met verstandelijke beperking

1 december 2020 Door de redactie Geen reacties

Het werken vanuit de LACCS-visie draagt volgens begeleiders bij aan het goede leven van mensen met een verstandelijke beperking. Dit is één van de belangrijkste conclusies uit onderzoek bij vijf grote instellingen naar deze aanpak in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

De conclusies in het onderzoeksrapport Dagelijkse invulling van het LACCS-programma in de praktijk zijn gebaseerd op kwalitatief onderzoek naar de manier waarop medewerkers in de praktijk concreet werken vanuit de LACCS-visie. Het onderzoek is uitgevoerd onder professionals van Ipse de Bruggen (Zuid-Holland) , De Zijlen (Groningen), Talant, Zorggroep Alliade (Friesland) en S&L zorg (Brabant), waarbij post-HBO LACCS geschoolde professionals de interviews uitvoerden.

Goed leven
De afkorting LACCS staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en een Stimulerende tijdsbesteding. Voor een goed leven van iemand met een ernstige meervoudige beperking moet het op deze vijf gebieden goed voor elkaar zijn. De LACCS-visie is ontwikkeld door orthopedagogen Karin de Geeter en Kirsten Munsterman op basis van hun langdurige ervaring in het werken met mensen met ernstig meervoudige beperkingen.

Om te kunnen bepalen of de LACCS-gebieden op orde zijn, is voor elk van de gebieden een aantal waarden geformuleerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de sensatiefase, de klikfase en de begrijpfase.

In een zogenoemd ontwikkelingsfasegesprek met ouders, begeleiders en behandelaren wordt besproken in welke ontwikkelingsfase de cliënt zich bevindt. In een goed-leven-gesprek wordt vervolgens besproken hoe het met de cliënt gaat op de vijf LACCS-gebieden. Op basis van de uitkomsten worden vervolgafspraken gemaakt over zorg, begeleiding en behandeling.

Effecten
In het onderzoek naar LACCS is gekeken naar de effecten op het welbevinden van de cliënt. Het blijkt dat door het werken volgens LACCS de houding van begeleiders steeds meer gericht is op beter willen doen, leren aanvoelen en daar het beste bij aansluiten. Daardoor zorgt LACCS volgens de begeleiders in het onderzoek voor meer cliëntgerichte zorg, ondersteuning en betere communicatie met cliënt en andere betrokkenen en draagt het bij aan een goed leven.

De onderzoekers beschrijven in het rapport welke randvoorwaarden nodig zijn om vanuit de LACCS-visie te kunnen werken. Zoals samenwerking en scholing van alle betrokken medewerkers, aandacht voor implementatie in de methodische cyclus, duidelijkheid over de aanpak binnen het team en coaching van teams door LACCS-geschoolde medewerkers. Tijdsdruk en geld kunnen een belemmering vormen, geven de onderzoekers aan.

Deelnemende organisatie Ipse de Bruggen heeft de uitkomsten vast gebruikt om doelstellingen voor LACCS in 2021 te formuleren. Zo wordt er gekeken naar de beschikbaarheid van medewerkers met een post-hbo-opleiding LACCS in elke regio en het inzetten van deze medewerkers op locatie als coach.  |

Financiering
Het onderzoek naar het effect van LACCS is begeleid door Jeanet Landsman, senior onderzoeker bij de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Zorggroep Alliade en Toegepast Gezondheidsonderzoek van het UMC Groningen en is mede gefinancierd door het Maria Regina Scholten fonds. Dit fonds wordt beheerd door de Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen. Het Maria Regina Scholten Fonds financiert onder meer praktijkgericht wetenschappelijke onderzoeken, uitgevoerd door zorgprofessionals.

Lees het volledige rapport of bekijk een verkorte weergave in een infographic.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!