Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kwaliteitskader voor zorgboerderijen

26 oktober 2022 Door de redactie Geen reacties

Onlangs presenteerde de Federatie Landbouw en Zorg een kwaliteitskader voor de zorglandbouw. Hiermee moet er meer transparantie komen over de kwaliteit binnen de kleinschalige zorg die op de 1.300 zorgboerderijen in Nederland geleverd wordt.

Veel mensen ontvangen op grond van de Wmo of de Jeugdwet zorg of ondersteuning op een zorgboerderij. Het nieuwe kwaliteitskader moet meer duidelijkheid geven over de wijze waarop zorgboerderijen invulling geven aan de geleverde zorg en ondersteuning en de kwaliteit daarvan.

Wat is kwaliteit
Het kwaliteitskader voor zorgboerderijen moet helpen bij het toezicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het kwaliteitskader beschrijft:

  • wat de cliënt kan verwachten van de dagelijkse zorg en ondersteuning (liefdevol, kleinschalig, persoonsgericht en kwalitatief goed)
  • welke elementen van kwaliteit belangrijk zijn in het contact met de cliënt, het werken op een zorgboerderij en in (multidisciplinaire) samenwerking.
  • welke randvoorwaarden de zorgboerderij op orde moet hebben om de zorg en ondersteuning zo optimaal mogelijk te maken

Het kwaliteitskader is tot stand gekomen in een intensief traject met cliënten, zorgprofessionals, het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  |

Download het kwaliteitskader voor de zorglandbouw

Eerder kwam het RIVM ook met voorlichtingsmateriaal om werknemers van zorgboerderijen te helpen bij het voorkomen van infecties en een poster over hygiëne op de zorgboerderij (afbeelding bij het bericht is hieruit afkomstig).

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!