Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kwaliteit personeel deel JeugdzorgPlus moet beter

5 januari 2012 Door de redactie Geen reacties

De professionaliteit van medewerkers in een deel van de JeugdzorgPlus-instellingen en de samenwerking met de interne school moet beter. Dat staat in het tweede tussenbericht van de Inspectie Jeugdzorg over 2010 en 2011.

De belangrijkste conclusie is dat het leefklimaat in de jeugdzorg Plus instelling staat of valt bij de kwaliteit van het personeel en de kwaliteit van het dagprogramma.

Zwaar werk
Werken in de jeugdzorg Plus vergt veel van de medewerkers, het is zwaar en moeilijk. Voor een goed leefklimaat zijn professionals nodig, die kunnen schakelen tussen individueel maatwerk en aandacht voor de groepsprocessen. De professionaliteit van de medewerkers moet bij een deel van de instellingen verbeterd. Het dagprogramma moet flexibel zijn en aansluiten bij wat de jongere interesseert en bij de fase waarin de behandeling zich bevindt. De inspectie zag een aantal goede voorbeelden, waarvan andere instellingen kunnen leren.

Gebrekkige samenwerking met onderwijs
Onderwijs is een belangrijk onderdeel in het dagprogramma. De jongeren zitten een groot deel van de dag op school. De school en de instelling moeten samenwerken om de jongere optimaal voor te bereiden op het leven buiten de instelling. De samenwerking moet bij meer dan de helft van de instellingen en scholen echt beter. De instellingen en scholen die als onvoldoende zijn beoordeeld, werken inmiddels aan verbeteringen. In de eerste helft van 2012 voeren de inspecties de hertoetsen van het leefklimaat uit.

Vrijheidsbeperking
Instellingen voor jeugdzorg Plus bieden sinds 2008 de opvang, begeleiding en behandeling aan een zeer moeilijke groep kinderen en jongeren. Onderdeel van die behandeling kan zijn, dat zij in hun vrijheid worden beperkt, omdat zij soms een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen of zich aan een behandeling onttrekken. Aangezien de jeugdzorg Plus zich nog in een opbouwfase bevindt, wordt ook het toezicht fasegewijs uitgevoerd.

De instellingen en scholen die de afgelopen twee jaar als onvoldoende zijn beoordeeld, werken inmiddels aan verbeteringen. In de eerste helft van 2012 voeren de inspecties de hertoetsen van het leefklimaat uit. Lees het verslag op www.inspectiejeugdzorg.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!