Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kunnen basisscholen passend onderwijs aan?

4 juli 2013 Door de redactie Geen reacties

Door de verslechterende financiële positie van het basisonderwijs zijn de omstandigheden op het ogenblik niet ideaal om passend onderwijs in te voeren, concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek. De Rekenkamer betwijfelt of basisscholen financieel in staat zijn om kinderen met leerproblemen op te vangen, en vraagt zich ook af of leerkrachten voldoende toegerust zijn om deze extra taak te vervullen.

Het ziet er niet naar uit dat de financiële positie van de scholen de komende jaren beter wordt. De Rekenkamer zegt dat grote alertheid van de minister van onderwijs en het onderwijsveld hard nodig is wil het basisonderwijs de invoering van passend onderwijs kunnen behappen. De wankele verhouding tussen mensen, middelen, taken en tijd in het basisonderwijs vormt een risico voor een succesvolle inpassing, en zou bovendien de kansen in de weg kunnen staan, die passend onderwijs biedt op betere ondersteuning van leerlingen.

Kwetsbare leerlingen
'Passend onderwijs' moet ervoor zorgen dat kwetsbare leerlingen in het basisonderwijs een plek krijgen die zo goed mogelijk bij ze past. Aan de andere kant moeten basisscholen hogere leeropbrengsten halen: de school wordt afgerekend op wat kinderen presteren. Kinderen die moeilijk leren zullen de prestatiecijfers drukken. Deze twee – in feite tegenstrijdige - verwachtingen moeten worden verwezenlijkt met minder geld en personeel. Het evenwicht tussen wat scholen aankunnen en wat er van ze gevraagd wordt, is wankel, zegt de Rekenkamer, die zijn onderzoek uitvoerde na een vraag uit de Eerste kamer of de bekostiging van het basisonderwijs afdoende is om passend onderwijs op een verantwoorde manier in te voeren.

Beperkte flexibiliteit
De Rekenkamer onderzocht hoeverre het basisscholen lukt een evenwicht te realiseren tussen inkomsten enerzijds en taken, mensen en tijd anderzijds. Het onderzoek ging ook over de weg die schoolbesturen en basisscholen afleggen om passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014 mogelijk te maken. De beperkte flexibiliteit in de financiële bedrijfsvoering van de scholen vraagt om een sterke oriëntatie van de schoolbesturen op de middellange termijn, is een van de conclusies uit het onderzoek naar passend onderwijs.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!