Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kritiek op zorg in ziekenhuis voor kinderen met ernstige beperkingen

5 december 2018 Door de redactie Geen reacties

Als kinderen met een ernstige beperking in het ziekenhuis worden opgenomen, willen ouders liefst 24/7 bij hun kind zijn om hen de juiste zorg te kunnen geven. Volgens sommige ouders is door de werkdruk en personeelstekorten in ziekenhuizen hun rol tijdens een opname groter geworden. Dat blijkt uit een rondgang van televisieprogramma De Monitor langs zeven UMC’s.

Vanwege de complexe zorgvraag van deze kinderen, komen zij vaak terecht in één van de zeven UMC’s als zij worden opgenomen. Kro ncrv-televisieprogramma De Monitor belde deze ziekenhuizen en vroeg in hoeverre zij ouders verplicht stellen om bij hun kind te blijven tijdens een opname. Geen enkel ziekenhuis stelt dit verplicht of vraagt dit expliciet aan ouders.

Eén ziekenhuis bevestigde dat de verzorging door personeelsgebrek achterblijft: “Dit kan vaak maar door één verpleegkundige gedaan kan worden en dan wordt dus vaak actieve betrokkenheid van ouders gevraagd. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld voedingsmomenten.”

Verder is volgens een kinderarts die werkzaam is op de Intensive Care voor kinderen de rol van ouders niet groter geworden door eventuele veranderingen in werkdruk van het personeel, maar juist ‘door de wens en behoefte van professionals en ouders om hen meer te betrekken bij de besluitvorming over de beste zorg voor hun kind. Een principe dat bekend staat als family centered care.’

Een mogelijke oplossing voor de grote druk die ouders ervaren als zij in het ziekenhuis 24/7 bij hun kind ‘moeten’ blijven, is het inzetten van ‘eigen’ verpleegkundigen (ingehuurd vanuit het persoonsgebonden budget (pgb)) in het ziekenhuis. Maar dit mag niet: de ziekenhuiszorg wordt immers al betaald en dus kan niet nog een keer zorggeld vanuit het pgb worden ingezet voor diezelfde ziekenhuiszorg.

De Monitor vroeg de UMC’s of zij vinden dat dit mogelijk moet worden gemaakt. Vijf vinden van wel. Zo zegt een ziekenhuis: “Wij denken dat inzet van eigen zorgpersoneel tijdens een opname de zorg kan verbeteren, omdat deze mensen het kind zo goed kennen dat zij de subtiele signalen die deze kinderen vaak afgeven eerder en beter zullen herkennen. Dit leidt waarschijnlijk ook tot een groter veiligheidsgevoel van deze kinderen en dus tot een beter welzijn voor hen. Daarnaast kan het ouders meer rust geven.”

Ook Zorgverzekeraars Nederland wil dat er een structurele oplossing komt voor dit probleem. Directeur Wout Adema vertelt aan De Monitor: “Wij hebben geconstateerd in het overleg met branchevereniging Per Saldo dat dit een onderwerp is waar pbg-houders tegenaan lopen. En we willen komend jaar met elkaar het gesprek aan gaan om te kijken of en hoe we dit meer structureel kunnen oplossen.”

Eén ziekenhuis vindt het geen goed idee: ‘Wij achten het niet wenselijk dat andere professionals uit de zorg participeren. Onze zorg is namelijk gebaseerd op strikte protocollen, procedures en kwaliteits- en veiligheidseisen. Verder is het juridisch ook niet mogelijk: het ziekenhuis is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de zorg aan eigen patiënten, we zouden geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor andere zorgprofessionals.”  |

De Monitor besteedde in de uitzending van dinsdag 4 december aandacht aan de ziekenhuiszorg voor kinderen met een ernstige beperking, de uitzending is online terug te kijken.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!