Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kritiek op decentralisatie in de zorg

2 maart 2015 Door de redactie Geen reacties

Lectoren van hogescholen in Rotterdam, Zwolle en Groningen bekritiseren in het e-book Transities: tussen hoop en vrees een aantal uitgangspunten en aannames die de overheid hanteert ten aanzien van de decentralisaties in de zorg.

In het gratis e-book, dat uitgegeven is door het weblog www.dewijkin.nl, stelt Toby Witte (foto), lector maatschappelijke zorg aan de Hogeschool Rotterdam dat er kansen liggen, maar dat de overheid onvoldoende lering heeft getrokken uit het verleden. Volgens hem is het buurt- en wijkgericht werken niets nieuws. Het lijkt of beleidsmakers en professionals niets van eerdere ervaringen hebben geleerd, en ze steeds opnieuw in oude valkuilen dreigen te trappen. Zo blijken hechte buurtgemeenschappen, waarin mensen volgens gedeelde normen en waarden samenleven, een mythe. Toch gaan veel gemeentes nog steeds uit van de zorgzaamheid in buurten wanneer ze beleid maken.

Informele zorg
Marja Jager-Vreugdenhil, lector samenlevingsvraagstukken aan de Viaa Hogeschool Zwolle, vindt dat er een scherpe scheiding moet worden aangebracht tussen de problematieken waarin de buurt het gewenste interventieterrein is en de problemen waarvoor dat niet geldt. Voor het organiseren van informele zorg blijkt de wijk niet de meest voor de hand liggende bron. Toch kunnen sociale professionals tegenwoordig cliëntgerichter werken en samenwerken dan vroeger.

Samenwerking
Jeannet Doornenbal, lector integraal jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen, en senior onderzoeker Annelies Kassenberg schrijven dat de overheid en instellingen niet in staat zijn de pedagogische 'civil society' (burgermaatschappij) vorm te geven. Daarom is het nodig dat professionals in teams interdisciplinair werken. Op dit moment wordt er in de sociale teams te weinig op samenwerking en verbinding gestuurd. Er is veel onduidelijkheid over wie de regie voert over de sociale teams.

Ondanks alle kritiek zijn de auteurs het er over eens dat de transities ook kansen bieden aan alle partijen. Transities: tussen hoop en vrees is te downloaden op www.dewijkin.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!