Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Krenten uit de begroting van Vws

18 september 2013 Door de redactie Geen reacties

We weten dat de overheid bezig is met flinke hervormingen in de langdurige zorg. Er staan in de begroting voor 2014 van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dan ook geen onverwachte boodschappen, het meeste is al bekend.

Sommige bezuinigingen uit het regeerakkoord zijn teruggedraaid, zoals voor huishoudelijke hulp en de 10uurs-grens voor mensen die al een persoonsgebonden budget hebben.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp blijft in 2014 beschikbaar via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De geplande korting van 89 miljoen euro in 2014 gaat niet door. Vanaf 2015 houden gemeenten 60 procent van het budget, in plaats van de 25 procent die in het regeerakkoord was vastgelegd. Ook dagbesteding blijft beschikbaar in 2014.

Langdurige zorg
De langdurige zorg wordt hervormd. Dit komt, aldus de bewindslieden van Vws, ten goede aan de kwaliteit, vergroot de betrokkenheid van burgers en houdt de zorg betaalbaar. In 2014 is het ministerie nog bezig met de wetgeving hieromtrent; vanaf 2015 moeten de hervormingen worden uitgevoerd.

Noodzaak
De uitgaven aan Algemene wet bijzondere ziektekosten zijn sinds 2000 bijna drie keer zo veel gestegen als de economische groei. De hervormingen zijn bedoeld om de uitgaven structureel lager te krijgen. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die dat zelf niet (voldoende) kunnen. Voor degenen die geen regie meer kunnen voeren over hun leven en bij wie permanent toezicht nodig is, blijft een kern-Awbz bestaan.

Persoonsgebonden budget
Per 2014 gelden strengere voorwaarden om een persoonsgebonden budget te krijgen. Zo moet de budgethouder voldoende regie kunnen voeren over de zorg. Nieuwe cliënten krijgen alleen een budget als ze meer dan 10 uur per week zorg nodig hebben. Voor mensen die al een pgb hebben geldt die grens niet. Aanvankelijk dreigden 40.000 mensen hun budget kwijt te raken door die voorwaarde, maar ze mogen het in elk geval in 2014 nog houden. Pgb-fraude wordt harder aangepakt, waarmee de overheid volgend jaar 40 miljoen euro hoopt uit te sparen, die terugvloeien in de regeling.

Langer zelfstandig wonen
Wie nu in een Awbz-instelling woont, mag daar blijven. Mensen met een zware zorgbehoefte, ook nieuwe aanvragers, houden recht op zorg die uit de kern Awbz wordt betaald. Mensen met lichtere zorgbehoeftes moeten bij hun gemeente aankloppen.

Arbeidsmarkt
Er komt een Sectorplan zorg, om mensen die hun baan dreigen te verliezen via mobiliteit, omscholing, herscholing en bijscholing zo veel mogelijk aan de slag gehouden. Volgens de bewindslieden van Vws hebben de bezuinigingen een positief effect op de werkgelegenheid, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Vn-verdrag
De overheid denkt dat de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2015 voor elkaar zal komen. In 2014 moeten de wetsvoorstellen daarvoor door de Eerste en Tweede kamer zijn behandeld. Ondertussen voert de overheid overleg met alle betrokken organisaties, met als doel tot een inclusieve samenleving te komen, waaraan mensen met beperkingen volop kunnen deelnemen.

Lees de samenvatting en het begrotingsdocument van Vws op de site van de rijksoverheid.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!