Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Klokkenluidersregeling en zwarte lijst

24 januari 2007 Door de redactie Geen reacties
De nieuwe chef van de Inspectie voor de gezondheidszorg, Gerrit van der Wal, wil dat er een klokkenluidersregeling voor de zorg komt.  Daarmee zouden medewerkers gemakkelijker, met minder risico, melding kunnen doen van misstanden. “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij,” zei de Inspecteur-generaal in zijn nieuwjaarstoespraak. De zorg wordt steeds intensiever gecontroleerd, en de Inspectie gaat “beter handhaven.” Instellingen die onder de maat presteren, of waarover klachten zijn, worden scherper in het oog gehouden.

Zwarte lijst
De Inspectie is begonnen met een openbare ‘zwarte lijst’ van instellingen die slecht presteren.De lijst staat op de website van de Inspectie: www.igz.nl/toezicht . Op dit moment staan daar zes instellingen, waarvan twee voor verstandelijk gehandicaptenzorg: Sherpa in Baarn (afdelingen Hunze en Gouwe) en het Tepeklooster (van stichting Philadelphia) in Driebergen.

Kwaliteit schiet te kort
Bij het Tepeklooster hebben ouders klachten over de in rekening gebrachte zorg, en de daadwerkelijk geboden begeleiding. De Inspectie vindt dat de kwaliteit van zorg tekortschiet.  "Vraaggericht werken wordt belemmerd door ontbrekende ondersteuningsplannen, diagnostiek en signalering schieten tekort evenals de borging van de deskundigheid van medewerkers door management en specialisten. De dialoog tussen ouders, medewerkers, management en raad van bestuur is vastgelopen. Bij cliënten is, door de ontstane situatie, een toenemend gevoel van onveiligheid te constateren."

Bij Sherpa gaat het om de kwaliteit van zorg: "Het schort op deze twee afdelingen aan actuele ondersteuningsplannen, er is sprake van onvoldoende afgestemde diagnostiek en gebrek aan signalering. De borging van de deskundigheid van de medewerkers is tijdens het inspectiebezoek onvoldoende aangetoond."

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!