Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking missen goede ondersteuning

20 april 2022 Door de redactie Geen reacties

Wie opgroeit bij een ouder met een verstandelijke beperking, kan daar langdurig (grote) gevolgen van ondervinden. Waar hebben deze kinderen behoefte aan? Het Trimbos-instituut en Denktank KVBO (kinderen van ouders met een verstandelijke beperking) deden er onderzoek naar. Binnenkort is er een symposium over dit onderwerp.

Binnen het project ‘Kennisbundeling over Kinderen van Ouders met een Verstandelijke Beperking’ is er gekeken naar de behoeften van KVBO en professionals die werken met deze doelgroep. De behoeften waren er vaak al op jonge leeftijd en zelfs nu de kinderen volwassen zijn, zijn sommige verlangens er nog. De volgende vijf behoeften sprongen eruit:

- opgemerkt worden;
- informatie en aandacht;
- ondersteuning;
- informatiemateriaal;
- lotgenotencontact.

Het contact met professionals (vanuit school, sociaal domein, jeugdgezondheidszorg, ggz of verstandelijk gehandicaptenzorg) is heel belangrijk, omdat de doelgroep KVBO en hun gezinnen vaak een klein sociaal netwerk hebben.

Bewustwording bij professionals
Professionals geven echter aan dat ze nog veel drempels ervaren in het signaleren en ondersteunen van kinderen van ouders met een verstandelijke beperking. Zo gaf een ondervraagd kind (inmiddels volwassen) aan: “Ze denken dat we ons wel redden. Aan de buitenkant zie je ook niet mijn verborgen leed en onzekerheid.”

Er zou daarom meer bewustwording gecreëerd moeten worden bij professionals. Zo zou er materiaal ontwikkeld kunnen worden voor signalering en ondersteuning van kinderen en ouders.

Het projectteam heeft aan de hand van deze bevindingen aanbevelingen opgesteld voor het ministerie van VWS, in de hoop dat de toekomstige generatie KVBO wel de gewenste ondersteuning kan krijgen.

Symposium
Wil je meer over dit onderwerp weten? Belangenvereniging Sien en de Christelijke Hogeschool Ede houden op 17 mei in samenwerking met kinder- en jeugdpsychiater Lies Wenselaar het symposium ‘Normaal intelligent kind met verstandelijk beperkte ouder: hoe is dat?’ Kijk voor meer informatie op de website van Sien.  |

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!