Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kind met autisme heeft vaak buikpijn

5 mei 2014 Door de redactie Geen reacties

Kinderen met een autistische stoornis hebben vier keer zo vaak maag- en darmproblemen als andere kinderen. Verstopping en diarree komen drie keer zo vaak voor bij deze kinderen, en ze hebben twee maal vaker buikpijn dan gemiddeld, zeggen onderzoekers in het tijdschrift Pediatrics.

Het onderzoek bestond uit een analyse van wetenschappelijke tijdschriftartikelen over maag-darmproblemen bij kinderen uit de periode 1980 tot 2012. De artikelen bestonden vooral uit gevalsbeschrijvingen. Onduidelijk is hoe het komt dat kinderen met autisme zoveel vaker maagdarmproblemen hebben, zeggen de onderzoekers. Het is erg ingewikkeld om erachter te komen. Veel kinderen met autisme kunnen slecht communiceren, de kans is groot dat ze met zelfverwonding, agressie of geïrriteerdheid reageren op buikpijn.

Stereotiep gedrag
Het is voor huisartsen moeilijk om achter zulke ongebruikelijke reacties een maagdarmstoornis te zoeken, vooral omdat stereotiep gedrag toch al veel voorkomt bij kinderen met autisme. Dat maakt het voor ouders en dokters lastig om te zien of en waar het kind pijn heeft, en om een diagnose te stellen, aldus maagdarmspecialist voor kinderen Barbara McElhanon, die aan het onderzoek meedeed. De onderzoekers vinden het hard nodig dat er een gestandaardiseerde screeningsmethode en klinische richtlijnen komen om zorgverleners te helpen oog te krijgen voor maagdarmproblemen bij kinderen met autisme.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!