Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kies echt voor meedoen

12 mei 2010 Door de redactie Geen reacties

De maatschappij en de gehandicaptenzorg moeten drastischer kiezen voor meedoen, voor inclusie. Dat was de strekking van een debat over Inclusie dat Vereniging gehandicapten Nederland (Vgn) hield.

Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat mensen met een verstandelijke beperking meedoen aan de samenleving. Gespreksleider Hans Kröber: 'Met al onze goede bedoelingen zijn er nog veel mensen zonder werk, zonder een goed sociaal netwerk en zonder een zinnige vrijetijdsbesteding.' Succesfactoren noemde hij ook: 'Kijk naar goede voorbeelden en geef medewerkers meer regelruimte.'

Conny Kooijman van belangenorganisatie Lfb Onderling sterk: 'Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Ook voor ons, mensen met een beperking. En dan kun je wel zeggen dat dit te moeilijk voor ons is, maar iedereen vindt wel eens iets moeilijk. Kijk maar naar de ov-chipkaart, daarvan snappen heel veel mensen niet hoe het werkt.'

Volgens Hans Kröber heeft de overheid eigenlijk geen visie op de positie van mensen met een beperking in de samenleving. Daarom maakt ze geen rigoureuze keuzes, zoals bijvoorbeeld Amerika en de Scandinavische landen wel deden. Mensen ervaren de Nederlandse regels eerder als belemmerend dan als stimulerend.'

Inclusie
Jos van Loon, bestuursvoorzitter van Arduin: 'We kiezen onvoldoende voor inclusie.'
Volgens Kamerlid Agnes Wolbert moeten we alle vormen van ondersteuning, behalve de intramurale zorg, overhevelen van de Awbz naar de Wmo. Inclusie kan op lokaal niveau veel beter vormgegeven worden dan landelijk.
Willem de Gooyer van Steinmetz de Compaan: 'Kies toch écht! U brengt nog steeds een scheiding aan tussen mensen, want u zegt: de mensen die intramuraal zitten, zijn écht gehandicapt.'

Volgens Erwin Wieringa van de Stichting inclusief onderwijs kan je niet jong genoeg beginnen met Inclusie: "Als kinderen met en zonder beperking samen naar school gaan, leren ze empathie aan, ze leren voor elkaar op te komen.'

Een verslag van het debat staat op www.vgn.org

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!