Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Keukentafelgesprek nog voor verbetering vatbaar

22 juni 2015 Door de redactie Geen reacties

Gemeenten worstelen met het goed vormgeven van de keukentafelgesprekken. Dit blijkt uit de digitale rondvraag 'Zorg naar gemeenten' van de samenwerkende cliëntenorganisaties. Op basis van de raadpleging hebben de organisaties een aantal tips voor gemeenten opgesteld.

Mensen die zich met een ondersteuningsvraag of voor herindicatie melden bij de gemeente, krijgen sinds begin dit jaar een zogenaamd keukentafelgesprek. Met de digitale enquête wilden de organisaties achterhalen hoe deze gesprekken verlopen. Bij de digitale raadpleging (in april) deelden ruim 3000 mensen hun ervaringen.

Gebrek aan informatie
Een van de klachten is dat mensen nog niet goed geïnformeerd zijn over de spelregels. Een derde weet niet waar ze zich moet melden voor het keukentafelgesprek met de gemeente. En het overgrote deel van de mensen weet niet dat ze het recht hebben een persoonlijk plan in te dienen en dat ze een onafhankelijke cliëntondersteuner mogen meenemen naar het gesprek. Verder worden mensen door gemeenten vaak niet gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van een pgb.

Gesprek thuis
Goed nieuws is dat het merendeel van de gesprekken echt face to face wordt gevoerd: bij mensen thuis (72%) of op een andere locatie (16%). De rest wordt telefonisch afgehandeld.

Mantelzorgers
Over de deskundigheid van de gemeentelijke gesprekspartner en het aanbod is menigeen ontevreden. Ruim een derde vindt die deskundigheid onvoldoende. En veel mantelzorgers (46%) hebben het idee dat de gemeente onvoldoende bekend is met hun situatie. 40% van de mantelzorgers voelt zich door het nieuwe aanbod meer belast dan voorheen.

Overschrijding termijnen
Een derde van de mensen meldt dat ze langer dan de voorgeschreven zes weken moeten wachten op een gespreksverslag. En de helft van de mensen die een maatwerkvoorziening heeft aangevraagd, krijgt niet binnen de voorgeschreven twee weken een beslissing.

Aanbevelingen
De cliëntenorganisaties hebben een brief gestuurd naar gemeenten en plaatselijke belangenbehartigers met aanbevelingen voor het keukentafelgesprek.

Aandacht voor iedereen
De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!