Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kennisbank over veranderen en verbeteren van langdurige zorg

12 mei 2017 Door de redactie Geen reacties

De ervaringen en kennis die is opgedaan met het programma In voor zorg is te vinden in de online kennisbank Langdurigezorg.nl, die onlangs live is gegaan. Het programma In voor zorg werd in 2009 in het leven geroepen en hielp meer dan 430 organisaties in de langdurige zorg hun werk te verbeteren en mee te gaan in veranderingen als zelfsturing. Tijdens het eindcongres in Utrecht in april werd het programma afgerond en de verzamelde kennis en ervaringen gedeeld.

Uit evaluatieonderzoek door Sioo blijkt dat In voor zorg! ertoe heeft geleid dat zorgorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (Vws) elkaar beter weten te vinden, kennis beter delen en knelpunten in de langdurige zorg beter oplossen. Zorgorganisaties realiseerden verbetering op het gebied van omgang met cliënten, arbeid, technologie, organisatie en besturing.

Zelfsturing
In voor zorg! heeft de afgelopen jaren veel zorgorganisaties begeleid bij de omslag naar zelfsturing. Werken met zelfsturende teams vergde een compleet andere aanpak, die grote impact had op iedereen binnen de organisaties. Als het eenmaal goed werkt, geeft zelfsturing veel voordelen: het legt veel verantwoordelijkheid bij de medewerkers; grote betrokkenheid van de medewerkers bij de inhoud van het werk en flinke besparingen in de overheadkosten door wegvallen van operationeel management.

Dankzij de inzet van zelfsturende teams is er een betere aansluiting op de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. De tijd bij de cliënt is meer betekenisvol, de zorg is meer op maat en de kwaliteit van zorg gaat omhoog. Zo leidt zelfsturing tot hogere cliënttevredenheid, meer zelfredzaamheid, minder acute zorgvragen en een sneller herstel. Zelfsturing komt dus ook ten goede aan cliënten. Die boodschap meldde zelfsturingpioneer Jos de Blok tijdens het eindcongres 19 april in het Beatrixtheater in Utrecht.

De afronding van het programma is niet compleet zonder
een eindpublicatie over In voor zorg! Hierin staat een overzicht van de behaalde resultaten met veel praktijkvoorbeelden.

Kennisbank
Het einde van het programma betekent niet dat er nu geen uitwisseling van expertise meer plaatsvindt. In tegendeel: onlangs ging de kennisbank Langdurigezorg.nl live, waarin afgeronde ondersteuningsprogramma’s bij veranderingen in de langdurige zorg te vinden zijn. Het is de plek waar de kennisopbrengst van de programma’s In voor zorg!, Hervorming Landurige Zorg en Experiment Regelarme Instellingen geborgd is.

De kennisbank Langdurigezorg is een initiatief van het ministerie van Vws en kenniscentrum Vilans. De site wordt in de loop der tijd steeds aangevuld.

Ook de
LinkedIn-groep In voor Zorg! blijft bestaan. Daar hebben inmiddels ruim 6000 werkenden in de zorg zich bij aangesloten.

In de ruim zeven jaar dat het programma In voor zorg! gelopen heeft, zijn er veel video’s en presentaties verzameld. Deze zijn allemaal terug te vinden en te kijken via
YouTube en Slideshare.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!