Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kennis en ervaring uitwisselen op platform 1Sociaaldomein

24 juni 2019 Door de redactie Geen reacties

Het online platform 1Sociaaldomein telt bijna 2200 leden die werkzaam zijn in het sociaal domein. Ook vrijwilligers en mantelzorgers kunnen zich aansluiten. In deze community kunnen zij kennis delen, vragen stellen en beantwoorden en hun vakkennis vergroten. Het platform verbindt welzijns-, zorg- en ggz-professionals met elkaar. Ook steeds meer professionals met expertise op het gebied van een licht verstandelijke beperking (lvb) weten de weg naar dit initiatief te vinden.

Volgens oprichter Valentijn van Esch bleek uit brainstormsessies met professionals uit het veld dat er veel behoefte was aan verbinding in het sociaal domein. “Door transitie en transformatie worden de partijen ook geacht elkaar te vinden, maar dat blijkt nog niet zo eenvoudig. 1Sociaaldomein helpt hen daarbij. Het is een laagdrempelige manier om met professionals uit zowel praktijk, beleid als onderzoek in contact te komen, ervaringen uit te wisselen, nieuwe inzichten te delen en elkaar te helpen bij vragen. Ongeacht je functie, de organisatie waar je werkzaam bent of de regio. Het platform staat voor ontschotten van de domeinen zorg, welzijn en ggz, waardoor men elkaar makkelijker weet te vinden.”

Werkveld autisme/lvb
Uit de statistieken van de website blijkt dat 1Sociaaldomein veel gebruikt wordt door sociaal werkers, coördinatoren, jeugdhulpverleners, verpleegkundigen, ggd-medewerkers en zorgverleners. Maar ook beleidsmedewerkers en adviseurs zijn goed vertegenwoordigd. Uit het lvb-werkveld hebben zich inmiddels zo’n 90 professionals aangesloten, aldus Van Esch. “Ook vanuit die hoek worden vragen gesteld. Een vraag kun je labelen, zodat personen met kennis over dat thema de vraag doorgestuurd krijgen. Dit vergroot de kans op relevante antwoorden. Gemiddeld krijgt een vraag vier tot vijf antwoorden.”

Zo vroeg Mirjam onlangs of iemand goede tips had op het gebied van (online) cursussen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking tussen de 14 en 22 jaar. Daar kwamen 10 antwoorden op, uit verschillende hoeken. De site Jouw Omgeving werd genoemd, maar ook cursussen van MEE en de trainingen met Steffie. Een ander verwees naar het webdossier van het Nederlands Jeugdinstituut. Sommige professionals stelden een wedervraag, om meer duidelijkheid te krijgen over het doel van de cursussen.

Gezond leven
Veel begeleiders zullen zich herkennen in de vraag van woonbegeleider Klaas. Hij vroeg tips voor een laagbegaafde cliënt (eigen woning, beperkt budget) die gezonder wil leven, maar dit lastig vindt. “Cliënt heeft ook moeite om zich te houden aan voornemens: ongezond eten is lekker!”

Zijn vraag leverde zo’n 9 uiteenlopende reacties op. Een senior adviseur Sociaal Domein gaf aan dat een oud-cliënte van hem altijd een klein bordje gebruikte voor de maaltijden, in plaats van een gewoon bord. En vruchtensap lengde ze voor de helft aan met water. Het Happy Weight Stippenplan, aangedragen door een adviseur van het Kennisplein Gehandicaptensector sprak Klaas ook erg aan.

Een andere tip betrof een project van MEE en Hogeschool Windesheim dat een gezonde leefstijl moet bevorderen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Studenten gingen aan de slag als buddy en de cliënten werden ondersteund door MEE-consulenten en psychomotorisch therapeuten. Klaas bleek deze aanpak veelbelovend te vinden, en hij was niet de enige. Er werd gevraagd de aanpak te delen op het Kennisplein Gehandicaptensector. Ook zo helpt 1Sociaaldomein bij het uitwisselen van expertise.

Gratis
Voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers is lid worden en gebruik maken van 1Sociaaldomein gratis. Organisaties en gemeenten die zelf een zogeheten Channel beginnen, betalen daar wel voor. Een Channel is een besloten groep op het platform, waarin bijvoorbeeld meerdere gemeenten participeren die met elkaar ervaringen delen.   |

Meer informatie is te vinden op www.1sociaaldomein.nl

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!