Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kans op werk verslechtert door Particaptiewet

13 januari 2014 Door de redactie Geen reacties

De kans op werk zal voor veel arbeidsgehandicapten verslechteren als de Participatiewet wordt ingevoerd op 1 januari 2015. Het belangrijkste middel om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen zijn de zogenaamde baangaranties. Werkgevers hebben toegezegd de komende tien jaar 125 duizend arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen.

Uit een analyse van onderzoeksbureau Regioplan blijkt de kans groot dat dit gaat mislukken. Bovendien zullen gemeenten de neiging hebben bepaalde klanten (die geld opleveren) eerder te helpen dan anderen (die geld kosten). Regioplan onderzocht de mogelijke gevolgen van de Participatiewet voor verschillende groepen burgers, in opdracht van Ieder(in) (voor heen Chronisch zieken en Gehandicaptenraad en Platform Verstandelijk gehandicapten), de Landelijke cliëntenraad en het Landelijk platform geestelijke gezondheidszorg.

Re-integratiebudget
De Participatiewet geeft gemeenten de beschikking over één re-integratiebudget waaruit zij een gevarieerde klantgroep moeten bedienen. Volgens het onderzoek verdienen gemeenten aan bepaalde klantgroepen veel geld als zij hen aan het werk helpen. Terwijl andere klantgroepen die aan het werk gaan, juist langdurig veel geld kosten. Het is aan gemeenteraden om tegenwicht te bieden aan deze financiële prikkels en ervoor te zorgen dat alle klantgroepen voldoende aandacht van gemeenten krijgen.

Aanpassingen
Om arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen zijn meestal speciale voorzieningen nodig, zoals een jobcoach of aanpassingen op de werkplek. Gemeenten bepalen straks wie hiervoor in aanmerking komen. Gezien de financiële problemen waarin gemeenten verkeren, is de kans groot dat de 'dure groepen' weinig ondersteuning krijgen en daardoor nauwelijks kans maken op werk via de baangaranties.

Kwetsbare groepen
De groepen die buiten de boot dreigen te vallen, zijn juist de meest kwetsbare mensen. Zoals:

  • arbeidsgehandicapten die zijn aangewezen op beschut werk (veel mensen met een verstandelijke beperking)
  • arbeidsgehandicapten met zware beperkingen die niet meer kunnen verdienen dan 50% van het minimumloon
  • arbeidsgehandicapten die samenwonen met een partner of bij hun ouders inwonen (vaak omdat ze veel zorg nodig hebben).

Vandaag (maandag 13 januari) worden in de Tweede kamer hoorzittingen gehouden over de Participatiewet. Daar zullen de cliëntenorganisaties dit onderzoek onder de aandacht brengen.

Het rapport De gevolgen van de participatiewet is te downloaden op de site van onderzoeksbureau Regioplan.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!