Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kamerleden op de bres voor gehandicapten

14 juni 2011 Door de redactie Geen reacties

Premie Rutte kreeg afgelopen donderdag tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer veel kritiek over zich heen over de opstapeling van maatregelen die de meest kwetsbare mensen in de samenleving treffen. De publieke tribune was te klein om het toegesnelde publiek, onder wie velen in een rolstoel, te herbergen.

Een deel van het publiek moest de discussie in een naburige zaal volgen. Zowel Job Cohen van de Partij van de arbeid, als Emile Romer (Socialistische partij), en Jolanda Sap (Groen links) wierpen de premier voor de voeten dat hij nog een jaar geleden had beweerd dat zijn partij het persoonsgebonden budget koste wat het kost zou handhaven. Terwijl het kabinet nu van plan is 90% ervan af te breken. Onder de opgestapelde maatregelen rekenen de Kamerleden:

  • Drastisch terugsnoeien van het aantal mensen dat recht heeft op een persoonsgebonden budget (van de 130.000 mogen er nog 13.000 blijven).
  • Verlaging van de Iq-drempel voor recht op Awbz-zorg van 85 naar 70.
  • Sociale werkvoorziening alleen nog voor mensen die absoluut niet kunnen werken.
  • Opheffing van het rugzakje voor kinderen met handicaps in het reguliere onderwijs.
  • Geen Wajong-uitkering meer voor jongeren met een beperking die bij hun ouders wonen.
  • Korting subsidiëring van cliëntenorganisaties.
  • Schrappen vergoeding voor tolken in de zorg.

Keihard
Ook de kleine christelijke partijen maken zich zorgen over de opgestapelde maatregelen. Slob (Christen unie): “Enkele van de bezuinigingsvoorstellen komen kei- en keihard aan in de samenleving. Mensen maken zich daar, naar ik meen terecht, grote zorgen over. Ook wij hebben veel brieven, e-mails en telefoontjes ontvangen en gesprekken gevoerd, ook in de laatste week, met mensen die niet meer weten welke kant zij op moeten als de nu op tafel liggende plannen doorgaan.”
Van der Staaij (Sgp) legde de nadruk op de noodzaak van bezuinigingen, een overweging die bij alle partijen te horen is, maar ook hij is van mening dat de overheid ervoor moet waken dat kwetsbare mensen door de bodem van hun bestaan zakken.

Onbetaalbaar
De verdediging van premier Rutte (Vvd) komt erop neer dat zonder drastische bezuinigingen de zorg onbetaalbaar wordt, en dat juist dan de meest kwetsbare mensen in de kou komen te staan. Om dat te voorkomen zullen regelingen  minder toegankelijk moeten worden voor mensen die hun hulp en zorg nog op een andere manier kunnen regelen.

Het kamerdebat over de bezuinigingen op zorg, welzijn en passend onderwijs wordt 23 juni gehouden.
Lees het verslag van het dertigleden-debat afgelopen donderdag 10 juni over de druk van bezuinigingsmaatregelen op de kwetsbaarste mensen in de samenleving op de site van de Tweede kamer.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!