Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kabinet wil meer gehandicapten aan het werk krijgen

20 september 2012 Door de redactie Geen reacties

Het demissionaire kabinet Rutte streeft er in de begroting voor 2013 naar om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. "Het is van belang dat ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt profiteren van de dynamiek op de arbeidsmarkt. Een goede dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar.

Dit vraagt om goede bemiddeling, re-integratieondersteuning en controle op de naleving van de regels." Dit staat in de toelichting op de begroting van het ministerie van Sociale zaken. In de begroting wordt vooral melding gemaakt van de grote aantallen mensen die langdurig gebruik maken van een bijstandsuitkering of van de sociale werkvoorziening. "Een groot deel van de mensen in de bijstand kan aan het werk. In de sociale werkvoorziening is de situatie vergelijkbaar. Hier werken ongeveer honderdduizend mensen in een beschutte omgeving, terwijl een groot deel ook in staat is bij een gewone werkgever aan de slag te gaan. Er zitten nu tweeënhalf maal zoveel mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw) als bij de invoering in 1969 was voorzien."

Wajongers
Over de Wajong meldt het ministerie: "De groep Wajongers is de laatste jaren sterk gegroeid. Als er niets gebeurt dan verdubbelt het aantal Wajongers de komende dertig jaar naar 400.000." Het ministerie van sociale zaken noemt het sociaal onaanvaardbaar en economisch en financieel onhoudbaar dat mensen in een uitkering of op een beschutte werkplek blijven zitten terwijl zij kunnen werken op een reguliere arbeidsplaats. "De uitdaging voor alle betrokkenen is dan ook om meer van deze mensen aan het werk te helpen. De overheid heeft hierbij een belangrijke voorbeeldrol. Hiervoor is het onder meer noodzakelijk dat mensen op een goede en professionele manier worden gere-integreerd. Het ministerie investeert daarom tot 2014 in het programma 'Impuls vakmanschap'. Hiermee worden sociale diensten gestimuleerd om de effectiviteit van re-integratieprojecten te vergroten en zich verder te professionaliseren."

Controversieel
Bij de lijst concrete maatregelen staat het volgende: "De Wet Werken naar Vermogen is controversieel verklaard. Daardoor blijven de Wajong en Wsw onveranderd."

Demissionair kabinet
De debatten over de begroting worden op woensdag 26 en donderdag 27 september gehouden, onder voorbehoud. Prinsjesdag verschilt dit jaar van voorgaande jaren. In de eerste plaats is de Miljoenennota opgesteld door een demissionair kabinet, dat zijn ontslag heeft aangeboden. Bovendien werd 19 september 2012, de dag na Prinsjesdag, de huidige Tweede kamer ontbonden. Een demissionair kabinet biedt dus een Miljoenennota aan aan een ontbonden Tweede kamer De politieke beschouwingen over de Miljoenennota worden gehouden door de Kamer in de nieuwe samenstelling, die op 20 september van start ging.

Lees meer in (de toelichting op) de begroting van het ministerie van sociale zaken.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!