Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kabinet schrapt plan van loondispensatie voor mensen met beperking

10 september 2018 Door de redactie Geen reacties

Het kabinet stopt met het uitwerken van het plan voor het vervangen van de loonkostensubsidie voor loondispensatie in de Participatiewet. Op dit voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam veel kritiek. Het kabinet wil nu via andere manieren meer mensen met een beperking aan het werk krijgen.

Het plan voor loondispensatie moest de vele regelingen vereenvoudigen voor werkgevers, die in het voorstel mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon mochten betalen. Daardoor zouden deze werknemers alleen ook minder aanvullend pensioen en WW opbouwen dan bij de regels die nu gelden. Het plan stuitte daarom op veel kritiek en maatschappelijk verzet. Zo werd een petitie tegen loondispensatie van Wij Staan Op! werd bijna 90.000 keer getekend.

Complex
Inmiddels is duidelijk dat het voorstel voor loondispensatie in de Participatiewet van de staatssecretaris het ook niet simpeler en beter maakt voor werkgevers en voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon per uur kunnen verdienen. Bovendien zou de invoering een erg lange aanlooptijd vragen waardoor mensen lang in onzekerheid zouden zijn.

Staatssecretaris Van Ark: ‘’Het is nu duidelijk dat het oorspronkelijke voorstel niet op eenvoudige manier uitgevoerd kan worden. Het zou te complex worden. Eenvoud is een harde voorwaarde. Dan verzet ik liever nu de bakens om datzelfde doel alsnog te bereiken: mensen die nu aan de kant staan aan werk te helpen.”


Veel regels
Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking zit momenteel thuis. Dat heeft verschillende oorzaken. Werkgevers hebben te maken met complexe regels. Dat belemmert hen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor mensen met een beperking die in deeltijd werken loont werken niet altijd omdat het loon verrekend wordt met een uitkering. Bovendien werken gemeenten vaak met veel verschillende regels.

Volgens het kabinet is het volgende nodig om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen:

  • Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken
  • De matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls
  • De regels rond banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden
  • De Wajongregels worden logischer en mensen die gaan studeren of meer werken stimuleren
  • Beschut werk krijgt een extra impuls


In de brief die Van Ark hierover naar de Kamer stuurde staat een eerste uitwerking van dit ‘offensief’.

Daarnaast stuurden zeven maatschappelijke organisaties een brief aan de Tweede Kamer met uitgangspunten voor een alternatieve oplossing om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen en houden. Cedris, LCR, FNV, CNV, VCP, Wij Staan Op! en Ieder(in) pleiten in die brief voor een oplossing die in lijn moet zijn met het VN-verdrag Handicap en mensen met een arbeidsbeperking volwaardig werknemer maakt.


Geweldig nieuws
Ieder(in)-directeur Illya Soffer noemt het schrappen van het plan voor loondispensatie “geweldig nieuws voor al die mensen die door deze maatregel tweederangs werknemers dreigden te worden.” Volgens Soffer is het schrappen van het kabinetsplan een eerste stap op weg naar betere plannen om meer mensen met een arbeidsbeperking volwaardig aan het werk helpen. "We zijn erg blij dat de staatssecretaris nu ook inziet dat loondispensatie niet de oplossing is. We blijven graag met haar in gesprek om mee te denken over wat wél nodig is."  |


Lees ook: ‘Vereenvoudigde loonkostenregeling nadelig voor mensen met beperking’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!