Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Kabinet erkent leed misbruikte kinderen

10 oktober 2012 Door de redactie Geen reacties

Kinderen in Nederland moeten veilig kunnen opgroeien. Zeker kinderen die door de overheid uit huis zijn geplaatst omdat hun thuissituatie niet biedt wat zij nodig hebben. In een reactie op het rapport "Omringd door zorg, toch niet veilig" van de commissie-Samson, schrijven de betrokken ministers en staatssecretarissen aan de Tweede kamer dat zij diep geraakt zijn door het rapport. Zij spreken hun medeleven uit met de slachtoffers.

Het rapport van de commissie biedt waardevolle uitkomsten om, samen met het werkveld, seksueel misbruik stevig aan te pakken, vinden de bewindslieden. De bewindslieden erkennen het leed dat de slachtoffers is aangedaan. "De commissie-Samson laat zien dat in de jeugdzorg een cultuurverandering nodig is. Met optimaal toegeruste professionals moet seksualiteit bespreekbaar worden op de werkvloer, in leefgroepen en pleeggezinnen. Misbruik moet worden gesignaleerd, gemeld en tegengegaan. Het kabinet onderschrijft het belang van het initiatief van Jeugdzorg Nederland om de zorgaanbieders dwingend te binden aan aangescherpte kwaliteitseisen. De Inspectie Jeugdzorg zal toezien op naleving."

Professionalisering
Het kabinet geeft een extra impuls aan de professionalisering van jeugdzorgwerkers met een wetsvoorstel dat begin 2013 naar de Kamer gaat. In 2011 is een wetsvoorstel over de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan de Kamer aangeboden. Daarin worden zes sectoren in zorg en welzijn verplicht om seksueel misbruik te melden.

Bescherming
Het kabinet zegt er alles aan te zullen doen om kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen en pleeggezinnen worden geplaatst, bijzondere bescherming te bieden en ervoor te zorgen dat deze kinderen veilig kunnen opgroeien.

Lees meer op de site van het ministerie van Vws

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!