Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Jeugdwet moet versnipperde hulpverlening tegengaan

16 september 2014 Door de redactie Geen reacties

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De Jeugdwet moet een einde maken aan de sterk versnipperde hulpverlening aan ouders en kinderen. Met één wet en één financieringssysteem kunnen gemeenten de jeugdhulp beter organiseren, verwachten de bewindslieden van Vws in hun begroting voor 2015. Het resultaat moet samenhangende ondersteuning en zorg worden voor kinderen en jongeren en hun opvoeders binnen hun eigen omgeving.

In 2015 besteedt het ministerie van Vws extra aandacht aan de samenhang tussen jeugdhulp en (passend) onderwijs. "Gemeenten en het onderwijs moeten elkaar beter leren kennen en weten wat zij voor het kind of de jongere, het gezin en voor elkaar kunnen betekenen. Om gemeenten en scholen bij het afstemmen van hun aanpak zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben gemeenten en de onderwijssectoren samen met de betrokken ministeries de werkagenda 'Verbinding passend onderwijs en jeugdhulp' opgesteld."

Onaanvaardbaar
"De continuïteit van de jeugdhulp moet in 2015 zijn gewaarborgd. Per 1 januari 2015 moet de toegang tot jeugdhulp en de crisisopvang zijn ingericht, moet de benodigde jeugdhulp beschikbaar zijn en moeten de interne werkprocessen van gemeenten op orde zijn. Het is onaanvaardbaar dat jaarlijks ruim 119.000 kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling. Met de Jeugdwet kunnen gemeenten kindermishandeling breed aanpakken, van preventie tot hulpverlening. Vanaf 2015 geldt een kwaliteitskader voor de hele jeugdhulp. Zo krijgen ouders en kinderen de zekerheid dat de hulp zoveel mogelijk door geregistreerde – dus goed opgeleide – professionals wordt uitgevoerd," aldus minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn in hun toelichting op de begroting.

Geld voor overgang
Ook in de langdurige zorg en de jeugdzorg gaat het beheersen van collectieve zorguitgaven samen met hervormingen. In 2015 worden de verantwoordelijkheden voor langdurige zorg en jeugd naar gemeenten overgeheveld. "Om de overgang in 2015 zo soepel mogelijk te laten verlopen is extra geld voor de langdurige zorg en jeugdzorg beschikbaar. Hiermee zorgen we onder meer dat mensen die nu awbz-zorg ontvangen en straks ondersteuning vanuit de Wmo 2015, kunnen blijven rekenen op ondersteuning."

Ook wordt een soepele overgang van de overheveling van de jeugdhulp mogelijk gemaakt. Daarnaast krijgen gemeenten meer tijd om voor mensen een passend ondersteuningsaanbod in te richten, zoals vernieuwende vormen van begeleiding en het verlichten van het werk van de mantelzorger. "We bieden meer zekerheid dat ouderen en verstandelijk gehandicapten een plaats in een zorginstelling kunnen krijgen."

Uit: de begroting voor 2015

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!