Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit

23 augustus 2011 Door de redactie (4 reacties)

Stichting de Lichtenvoorde (inmiddels overgegaan naar Sius) heeft een themaboekje ‘Intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit’ uitgegeven. Het is een hulpmiddel om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken en te houden tussen begeleiders, cliënten en ouders, en om seksueel misbruik te voorkomen.

Sius, voorheen de Lichtenvoorde, heeft hard gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van cliënten. Het thema seksualiteit is in alle lagen van de organisatie bespreekbaar en in elk zorgplan uitvoerig opgenomen. Ook in teamplannen is het thema aan de orde en ingebed.

Ook worden verbetertrajecten preventie en seksueel misbruik uitgevoerd. Nieuwe medewerkers volgen de training: ‘Bespreekbaar maken van seksualiteit en het voorkomen van seksueel misbruik’.

De leiding van de Lichtenvoorde vindt het opvallend is dat het thema in de opleidingen nog weinig wordt besproken, zeker gezien het feit dat 60% van de mensen met een beperking een misbruik ervaring heeft. Omdat mensen in instellingen extra risico kunnen lopen, zo blijkt de laatste tijd weer uit de alarmerende berichten over pedofiele netwerken en seksueel misbruik in de rooms katholieke kerk, moeten zorgorganisaties adaar extra alert op zijn. Daarom is in het voor medewerkers, verwanten en mensen in de samenleving geschreven boekje over seksualiteit ook aandacht besteed aan misbruik van kinderen.

Download het boekje Intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit deel 2, over de onderwerpen seksueel misbruik; preventie; weerbaarheid; kinderwens en ouderschap; er is al veel gedaan; loverboys en lovergirls.

Het eerste boekje over Intimiteit, lichaamsbeleving & seksualiteit behandelde de thema's: Leren omgaan met je gevoelens, Openhartige voorlichting, Praten over intimiteit en seksualiteit, Wat is seksualiteit, Hulp, ondersteuning en verwijzing, Je hebt elkaar nodig.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!