Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit

23 augustus 2011 Door de redactie Geen reacties

Stichting de Lichtenvoorde heeft een themaboekje ‘Intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit’ uitgegeven. Het is een hulpmiddel om het onderwerp seksualiteit bespreekbaar te maken en te houden tussen begeleiders, cliënten en ouders, en om seksueel misbruik te voorkomen.

De Lichtenvoorde heeft de laatste jaren hard gewerkt aan het vergroten van de weerbaarheid van cliënten. Het thema seksualiteit is in alle lagen van de organisatie bespreekbaar en in elk zorgplan uitvoerig opgenomen. Ook in teamplannen is het thema aan de orde en ingebed. Ook worden verbetertrajecten preventie en seksueel misbruik uitgevoerd. Nieuwe medewerkers volgen de training: ‘Bespreekbaar maken van seksualiteit en het voorkomen van seksueel misbruik’. De leiding van de Lichtenvoorde vindt het opvallend is dat het thema in de opleidingen nog wordt weinig besproken, zeker gezien het feit dat 60% van de mensen met een beperking een misbruik ervaring heeft. Omdat mensen in instellingen extra risico kunnen lopen, zo blijkt de laatste tijd weer uit de alarmerende berichten over pedofiele netwerken en seksueel misbruik in de rooms katholieke kerk, moeten organisaties als de Lichtenvoorde daar extra alert op zijn. Daarom is in het voor medewerkers, verwanten en mensen in de samenleving geschreven boekje over seksualiteit ook aandacht besteed aan misbruik van kinderen.

Het boekje Intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit deel 2, met de onderwerpen seksueel misbruik; preventie; weerbaarheid; kinderwens en ouderschap; er is al veel gedaan; loverboys en lovergirls; is te downloaden op www.delichtenvoorde.nl .

Een eerder boek over hetzelfde thema met de onderwerpen Leren omgaan met je gevoelens; openhartige voorlichting; praten over intimiteit en seksualiteit is niet makkelijk; wat is seksualiteit; hulp, ondersteuning en verwijzing; je hebt elkaar nodig; is ook te downloaden op www.delichtenvoorde.nl.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!