Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Integratie onderwijs in gevaar

29 januari 2007 Door de redactie Geen reacties
De stichting Down syndroom is ‘geschokt’ over het advies om de extra financiering bovenop het rugzakje, waarmee kinderen met een indicatie voor het zmlk-onderwijs naar een gewone school kunnen, ter discussie te stellen.  De Landelijke commissie toezicht indicatiestelling (LTCI) beveelt dat aan. De stichting is bang dat de regeling wordt afgeschaft, wat integratie in het onderwijs vanaf groep 3 ‘zo goed als onmogelijk zal maken.’

Aanpassen
De LTCI vindt het nergens op gebaseerd dat verschillende groepen leerlingen in cluster 3 (zeer moeilijk lerend, lichamelijk gehandicapt en langdurig ziek) verschillend worden behandeld. Maar, vindt stichting Down syndroom: ‘Een zmlk-leerling in de bovenbouw betekent voor een school het moeten aanpassen van vrijwel alle lesinhouden en -methoden. Die noodzaak zal in het geval van een langdurig zieke leerling of van een leerling met alleen een lichamelijke beperking, in veel mindere mate gelden.’

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!