Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Instellingsterreinen opnieuw ontwikkelen

25 juli 2011 Door de redactie Geen reacties

Door het nieuwe zorgstelsel zijn gezondheidszorginstellingen verantwoordelijk geworden voor hun vastgoed. Als gevolg van de uittocht van cliënten worden instellingsterreinen onbetaalbaar. De oplossing is de terreinen opnieuw in te richten, in samenhang met de verdere omgeving.

Dat staat in een publicatie over het vastgoed in de intramurale geestelijke gezondheidszorg. De publicatie ‘Cliëntgericht Ondernemen in de Geestelijke Gezondheidszorg, waarde creëren door herontwikkelen van de hoofdlocatie’ gaat over de uittocht van psychiatrische patiënten uit grote Gz-instellingen, en het verdwijnen van oorspronkelijke zorgfuncties op de oude instellingsterreinen. Die uittocht is de afgelopen 25 jaar hard gegaan, waardoor veel ruimte op de instellingsterreinen is vrijgekomen. De opstellers van het advies vinden de manier waarop de beschikbare ruimte nog wordt gebruikt niet altijd even efficiënt. Hierdoor dreigen de huisvestingslasten per cliënt zo hoog te worden dat deze niet meer uit de reguliere diagnosebehandelingcombinatie (Dbc) en het zorgzwaartepakket (Zzp)-tarieven zijn te betalen.

Financieel risico
Zorgvastgoed werd nooit als strategisch bedrijfsmiddel gezien. Locaties en huisvesting werden als een gegeven beschouwd waarvoor geen financieel risico werd gedragen. Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel is dit ingrijpend veranderd en zijn instellingen integraal verantwoordelijk geworden voor grond en gebouwen. Er staan vaak te veel, verouderde, gebouwen die niet geschikt zijn voor de mensen die er moeten wonen. Een van de conclusies in het rapport is dat managers niet alleen naar de huidige bedrijfsvoering of visie moeten kijken, maar een integraal plan moeten bedenken voor de hele locatie, en daarbij ook buiten de hekken hun licht moeten opsteken. “Gebiedsdenken,” noemen de opstellers dat. “Deze voor de geestelijk gezondheidszorg relatief onbekende invalshoek beperkt zich niet alleen tot het terrein maar strekt zich uit tot een veel ruimer geografisch gebied. “

Cliëntgericht ondernemen in de geestelijke gezondheidszorg, waarde creëren door herontwikkelen van de hoofdlocatie’ (van Tno, Vitaal Zorgvast en Twynstra Gudde) is te downloaden op de website van Tno.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!