Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

'Instellingen moeten vervoer efficiënter regelen'

11 juli 2012 Door de redactie Geen reacties

De instelling moet de exploitatie en het vervoersaanbod efficiënter regelen. Dat antwoordt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten op kamervragen over de bezuinigingen op het vervoer van Agnes Wolbert (Pvda). In het begrotingsakkoord is besloten de tarieven voor vervoer van en naar dagbesteding/behandeling te verlagen.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Vgn) heeft hier gisteren een kort geding tegen aangespannen. Voor het vervoer krijgt de instelling vanaf 2013 een nieuw normbedrag. "In overleg met de cliënt moeten zorgverleners het vervoer efficiënter realiseren. Er kan sprake zijn van limitering als een cliënt bijvoorbeeld alleen met de taxi naar een veel verderop gelegen aanbieder wil reizen, terwijl alternatieven in de buurt aanwezig zijn", schrijft de staatssecretaris over de bezuinigingen op het vervoer.

Uit onderzoek is volgens haar gebleken dat de kosten die instellingen maken bij de organisatie van het vervoer erg verschillen, van €2 voor een vervoersbeweging (retour) tot en met €50 en hoger. "Instellingen mogen volgens de bestaande beleidsregel meerkosten van vervoer af wentelen, dat noodzaakt niet tot een doelmatige inzet van vervoer."

Isolement
Met deze bezuinigingsmaatregelen handelt de staatssecretaris onrechtmatig, zo stelt de Vgn. Directeur Hans Schirmbeck: "De vergoedingen voor dit vervoer aan onze leden worden meer dan gehalveerd en zijn niet meer kostendekkend. Het gevolg is dat het vervoer moet stoppen, waardoor cliënten in een volstrekt isolement terechtkomen". Volgens de Wet marktordening gezondheidszorg zouden de tarieven wel kostendekkend moeten zijn. Met de verlaging wordt de verzekerde AWBZ-aanspraak naar zijn inhoud betekenisloos, zo schrijft de Vgn in een persbericht.

De Vgn heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat, ook omdat de staatssecretaris van Vws eenzijdig het convenant Investeringen Langdurige Zorg (de zogeheten Agema-middelen, in september 2011 afgesproken) heeft opgezegd. De gehandicaptenzorg kreeg middelen toegezegd om 4000 extra werknemers aan te trekken en in opleidingen te investeren. "Door het opzeggen van het convenant zou het nieuwe personeel nu weer moeten worden ontslagen. Het opzeggen van het convenant gaat dus ten koste van de zorg aan cliënten met een beperking", stelt de Vgn in haar persverklaring.

In het convenant staat overigens dat de afspraken 'rechtens niet afdwingbaar' zijn. De afspraken mogen volgens de Vgn uit oogpunt van bedrijfscontinuïteit echter als bindend worden beschouwd. De branchevereniging hoopt met het kort geding tegen de Staat de druk van buitenaf op de branche te verminderen, zodat deze zich weer kan richten op het verlenen van goede zorg aan de cliënten.

Lees ook Personeelsuitbreiding zorg definitief van de baan (11 juni 2012) en

Vgn: Begrotingstekort kost banen in de gehandicaptenzorg (4 juni 2012)

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!