Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Inspectie wetenschappelijk toetsen

14 maart 2011 Door de redactie Geen reacties

Het toe­zicht op de ge­zond­heids­zorg zou we­ten­schap­pe­lijk on­der­bouwd moeten worden. Onderzoek naar de effecten van toezicht en maatregelen helpt de In­spec­tie voor de ge­zond­heids­zorg goede keuzes te maken en zich­zelf te ver­be­te­ren. Dit schrijft de Ge­zond­heids­raad in een advies aan de mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid, welzijn en sport.

Het onderzoek naar de effecten van het toezicht door de inspectie is vooral een zaak van de inspectie zelf. Wetenschappelijke invloed daarop van buitenaf is wenselijk, vindt de Gezondheidsraad. Die adviseert als verbeterpunten:

  • Streef binnen de inspectie naar een cultuur van toetsbaarheid.
  • Stel een meerjarig onderzoeksprogramma op dat recht doet aan zowel de onderzoekbaarheid als de relevantie van vragen naar de effecten van het toezicht. Betrek daar ook andere toezichthouders, onderzoekers, patiëntenorganisaties en de zorgverleners bij.
  • Ken in het onderzoeksprogramma subsidies toe op basis van open competitie tussen onderzoekers.
  • Richt een academische werkplaats in, waarin de inspectie samenwerkt met externe onderzoekers.
  • Investeer minimaal drie miljoen euro voor vier jaar om het onderzoek naar effecten van toezicht door de inspectie tot ontwikkeling te brengen

Het advies is te downloaden op de site van de gezondheidsraad.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!