Kenniscentrum verstandelijk gehandicaptenzorg
Menu

Inspectie positiever over zorg Huize Shelomi

28 februari 2011 Door de redactie Geen reacties

De kwaliteit van zorg op Huize Shelomi, een christelijke zorgboerderij in Nieuw Buinen (bij Stadskanaal), is verbeterd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht opgeheven.

Huize Shelomi, een christelijke instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme, werd in maart 2010 onder verscherpt toezicht gesteld. Shelomi biedt zorg aan mensen met autisme en mensen met een verstandelijke beperking. Er wonen vier cliënten, en vijf mensen krijgen dagbesteding of ambulante begeleiding. De instelling is aangesloten bij de stichting Verenigde zorgboeren.

De Inspectie constateerde er in 2008 voor het eerst tekortkomingen. Zo werd er niet gewerkt met heldere doelen waarop gerapporteerd en geëvalueerd werd en was de deskundigheid van personeel ver onder de maat. Uit het laatste bezoek van de inspectie bleek dat de kwalitieti nu bovenaan staat, zowel op het niveau van management, zorginhoud als uitvoering. "Er is nu sprake is van een eenduidige visie op de zorg", zo concludeert de inspectie.

"Zelfbepaling en medezeggenschap zijn daarin belangrijke begrippen geworden en hebben een duidelijke plaats gekregen in beleid en werkwijze van management en medewerkers. De kwaliteit van zorg is op een hoger niveau gebracht, mede door te investeren in kennis en ontwikkeling van medewerkers."

Dit was voor de inspectie aanleiding om het verscherpt toezicht op te heffen. Wel blijft de inspectie de vorderingen van Huize Shelomi volgen. Voor 1 juni 2011 moet de instelling een voortgangsrapportage maken, op basis daarvan beslist de inspectie of het noodzakelijk is opnieuw een toezichtbezoek te brengen.

Wil je reageren op dit artikel? Log dan in als abonnee!